ศธ.เร่งติดตามผลการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

     รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ศธ.ตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และขณะนี้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 โรงทั่วประเทศก็สามารถเลือกใช้อินเทอร์เน็ตได้เอง โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนอีกประมาณ 20 โรงในพื้นที่ห่างไกล เช่น โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สูง พื้นที่เกาะที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์เข้าถึงในพื้นที่สามารถใช้ได้เพียงสัญญาณดาวเทียมเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้ส่งรายชื่อทั้ง...

“บุญรักษ์”แจงแนวปฏิบัติการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะครูแนวใหม่

     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ได้มีการชี้แจงการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะของครูแนวใหม่ แจ้งให้ครูทั่วประเทศให้รับทราบ โดยมีประเด็นที่ครูมีความวิตกกังวลอยู่ 2 ประเด็น ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รมว.ศึกษาธิการ สำนักงานก.ค.ศ.และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้หารือในทางปฎิบัติที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริงของครูแล้ว โดยก.ค.ศ.จะปรับการปฎิบัติในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.ประเด็นครูปฐมวัย ที่ถูกนับชั่วโมงการสอนเพียง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะให้นับชั่วโมงการปฎิบัติงานอื่นๆในห้องเรียนรวมด้วยเช่นการเตรียมกิจกรรม การดูแลนักเรียนระหว่างนอน ด้วย เพราะทุกอย่างเป็นการปฎิบัติงานจริง เป็นต้น เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่ 2 กรณีบันทึก Log Book ที่กำหนดให้ครูต้องบันทึก Online ผ่านโปรแกรม...

จบลงด้วยดี..ไกล่เกลี่ยเรียบร้อย 8 รุ่นพี่รุมทึ้งน้อง ป.4 แม่-น้าไม่ติดใจ ไม่เรียกร้อง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนักเรียนรุ่นพี่ชั้น  ม.2  รุมทำร้าย น้อง ป.4 ว่า นายประถม เชื้ออหมอ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษา(สพป.)พะเยา เขต 1 ได้รายงานว่า วันนี้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยเจรจาร่วมกัน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ (ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำตำบล) โดยมี นายอำเภอดอกคำใต้ นายก อบต.ดงสุวรรณ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด( พมจ.)  ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านดง ประธานและกรรมการสถานศึกษา และครอบครัวและญาติเด็กทั้งที่ถูกกระทำและผู้ปกครองนักเรียนรุ่นพี่ ทั้ง...

สั่งพักการเรียนเด็กนักเรียนรุมทึ้งน้อง

"บุญรักษ์"สั่งพักการเรียนนักเรียนรุมรังแกรุ่นน้อง มัีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำทัณฑ์บนยังไม่พอ ควรจะพักการเรียน ชี้ต้องเยียวยาทั้งผู้ถูกทำร้ายและผู้กระทำ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีนักเรียนรุ่นพี่ ชั้น ม.2 รุมทำร้ายรุ่นน้องชั้น ป.4 ในโรงเรียนบ้านดง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คงต้องปรับวิธีการจัดการปัญหาใหม่ เพราะที่โรงเรียนดำเนินการไปอาจไม่เหมาะสม เช่น การทำทัณฑ์บนเพียงพอหรือไม่ ควรจะพักการเรียนหรือไม่ ขณะเดียวกันนักเรียนที่ถูกทำร้ายและรุ่นพี่ผู้กระทำ ต้องได้รับการช่วยเหลือ และเยียวยา เช่น นักเรียนผู้กระทำโรงเรียนต้องไปดูภูมิหลังของนักเรียนว่าเหตุใดถึงออกมากระทำแบบนี้  ซึ่งเรื่องนี้ตนคิดว่า...

เป็นปลื้ม..ผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพสนใจร่วมลงทะเบียนออนไลน์เป็นครูพิเศษสอนเด็กอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  ที่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC ครั้งที่ 3 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยการบูรณาการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากผู้บริหารระดับสูงของสภาอุตสาหกรรม หอการค้า และสถานประกอบการ เชิญชวนเป็นครูพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสมัครลงทะเบียนออนไลน์แสดงความจำนงเป็นครูพิเศษในครั้งนี้ถึง 68 คน เช่น...

“หมอธี”เชื่อมือ”อรรถพล”พาสกสค.-องค์การค้าพ้นวิกฤติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. เป็นปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. คนใหม่ และแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสกสค.4 ราย คือ นายสำเริง กุจิรพันธ์,นายเอกศักดิ์ คงตระกูล, นางผานิตย์ มีสุนทรและนายวิมล จำนงบุตร  ในครั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสกสค. มาหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนบริหารงานองค์การค้าฯ ภาพใหญ่ โดยทาง องค์การค้าฯ ได้รายงานยอดหนี้สินที่มีทั้งหมดประมาณ  4,000 กว่าล้านบาท โดยได้มอบหมายให้ นายอรรถพล...

มศก.ร่วมมือ HSLU เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจสายตรงควบ 2 ปริญญา

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ผศ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) พร้อมกับ Prof. Marsus  Zemp  Director of MBA , Institute of Management and Regional Economics (IBR), Lucern School of Business ,  Lucern University of Applied Sciences and...

สอศ.จับมือ 3 สถาบันจัดงานแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์สนองไทยแลนด์ 4.0

 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลดิ์ไดแด็ก เอเชีย 2018 และการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (วจด.) และสมาคมเวิลด์ไดแด็ก (Worlddidac Association) ร่วมกันดำเนินการจัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี“Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology” ระหว่างวันที่ 10-12...

สป.สพร.ลงนามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่างสำนักงานปลัด (สป.ศธ.) กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสพร. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สังกัด สป.ศธ. ปฏิบัติภารกิจของ ศธ....

เสนอหลักสูตร BTEC รองรับไทยแลนด์ 4.0

     ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติที่มี น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)เป็นประธาน ว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยเน้นการส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งศธ.ได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยมุ้งเน้นการยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและคุณภาพของกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสอดคล้องความต้องการของภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ      ดร.วีระชัย กล่าวต่อไปว่า ปัญหาขณะนี้คือคนที่จบอาชีวศึกษาไปแล้วไม่มีงานทำ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องหาหลักสูตรใหม่ ๆ และทันสมัยเข้ามา ซึ่งก็ค้นพบว่าหลักสูตร BTEC  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้กันมากกว่า75 ประเทศ โดยประเทศอังกฤษได้ให้เพียร์สัน ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาของประเทศอังกฤษ มาพัฒนาหลักสูตรและประเมินจากความต้องการของภาคเอกชน      “หลักสูตรนี้จะมี 4 เสาหลัก มาลงนามร่วมกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเพียร์สัน...
- Advertisement -

Recent Posts