ลุ้น!โผ ซี10-11 อังคารหน้า

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการโยกย้ายผู้บริหาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งล่าช้ามาหลายสัปดาห์แล้ว ว่า  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ธ.ค. ตนจะเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายระดับ10 ล็อตสองที่ว่างอยู่ โดยมีระดับ 11 มี 1 ตำแหน่ง คือ  เลขาธิการสภาการศึกษา และระดับ 10 ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) 3 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) 2 ตำแหน่ง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา( กกอ.) 2 ตำแหน่ง...

“มทร.ธัญบุรี”ปรับแผนรับ นศ.ปี 62 ยกเลิก 42 หลักสูตร มุ่งเน้นคุณภาพ-ตอบสนองตลาดอาชีพ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 มทร.ธัญบุรี ได้มีนโยบายที่จะลดจำนวนการรับนักศึกษาลง จากเดิมในปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาอยู่ที่ 7,295 คน ลดลงเหลือ 6,512 คน ซึ่งการลดจำนวนการรับนักศึกษาลงนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการปรับลด หรือยกเลิกในบางหลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อน หรือที่ไม่สอดรับกับความต้องการของตลาดลง จากเดิมที่เปิดสอนอยู่ จำนวน 140 หลักสูตร ยกเลิกหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองในโลกของอาชีพ 42 หลักสูตร เหลือที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 เพียง 98 หลักสูตร ทำให้อาจารย์สามารถเข้ามาดูแลนักศึกษาได้ใกล้ชิดในสัดส่วนอาจารย์ 1...

ทปอ.เปิดตัวระบบไอทีรับสมัครทีแคส 62

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีเเห่งประเทศไทย(ทปอ.)พร้อมด้วย รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รักษาการเลขาธิการ ทปอ.  ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. และ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ที่ปรึกษา ทปอ. ได้แถลงข่าวประกาศความพร้อมโค้งสุดท้ายระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 พร้อมเปิดตัวระบบไอทีการรับสมัคร โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ทปอ.ได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการสมัคร ทีแคส 62 ที่มีประสิทธิภาพสูง เน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)...

ทปอ.เห็นด้วยเปิดบัญชีทรัพย์สินอธิการบดี ส่วนของกรรมการสภาฯอยากให้สังคมเปิดใจ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวถึงกรณีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ซึ่งรวมตำแหน่งนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย ว่า ทปอ.ยังไม่ได้เข้าพบเพื่อชี้แจงเรื่องนี้กับ คณะกรรมกรรมการ ป.ป.ช.อย่างเป็นทางการ แต่ที่ผ่านมา ทปอ.ยืนยันมาตลอดว่า เห็นด้วยกับ ป.ป.ช.ทุกประการในเรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอธิการบดี รองอธิการบดี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและทุกคนก็ได้ยื่นแสดงทรัพย์สินไปแล้ว ส่วนกรณีของเรื่องนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น อยากวิงวอนสังคมว่า ขอให้เปิดใจเรื่องความพอดี เพราะนายกและกรรมการสภาฯเข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัย มาทำหน้าที่เรื่องวิชาการเป็นหลักจริง ๆ อีกทั้งและนายกและกรรมการสภาฯก็เป็นคนที่ทางมหาวิทยาลัยไปร้องขอให้มาช่วยมหาวิทยาลัย หลายคนเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยไปร้องขอก็ยินดีเข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทน “ตอนนี้มหาวิทยาลัยหลายแหล่งประสบปัญหา นายกและกรรมการสภาฯ...

“สุภัทร”ขอกรรมการภายนอกตรวจสอบร้องล๊อกสเปกUniNet

  จากกรณีมีบริษัทแห่งหนึ่งร้องเรียนการดำเนินโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ ยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)มายัง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)ว่ามีความไม่ชอบมาพากลในเรื่องการเขียนขอบเขตงานหรือ ทีโออาร์ ซึ่งมีบางข้อเฉพาะเจาะจงเกินไป เช่น บริษัทที่เข้าประมูลต้องมีสำนักงานอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก สกอ.ซึ่งอาจจะเป็นการล๊อกสเปกหรือไม่ และได้มอบหมายให้ พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ และทีมกฎหมายไปตรวจสอบ นั้น ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)กล่าวว่า ตนไม่กลัวที่จะมีการตรวจสอบ และก็เป็นหน้าที่ของตนที่ต้องชี้แจงทุกข้อกล่าวหา ส่วนข้อกล่าวหาในเรื่องของทีโออาร์ ว่าอาจจะล๊อกสเปกนั้น ตามขั้นตอนแล้วจะมีคณะกรรมการเขียนทีโออาร์ เมื่อคณะกรรมการฯ กำหนดทีโออาร์เสร็จแล้ว จะออกประกาศต่อสาธารณะ เพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้าไปอ่าน...

แจ้งให้เข้าใจ สพฐ.เริ่มจัดสอนอนุบาล 2,3 หรือ 4-5 ขวบ

  เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า วันนี้ได้มีการทบทวนความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.  ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของชั้นอนุบาล โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษา และประชาชนเข้าใจตรงกัน และให้ออกเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ซึ่งมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ รมว.ศึกษาธิการได้ให้นโยบายสพฐ.ให้รับเด็กชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 หรือเด็กอายุ 4-5 ขวบ เข้าเรียนเป็นหลัก ยกเว้นในพื้นที่ที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัดอปท. และสช. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการ(กศจ.)...

ส่อทุจริตอีก UniNet สกอ.ล๊อกสเปกทีโออาร์

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนได้รับร้องเรียนจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง กรณีโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีราคาต่ำกว่าราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพียง 100,000 บาท ทั้งที่งบโครงการฯวงเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งตนได้มอบให้ทีมกฎหมายของตนและพล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า การเขียนขอบเขตงานหรือ ทีโออาร์ บางข้อเขียนเฉพาะเจาะจงเกินไป เช่น บริษัทที่เข้าประมูลต้องมีสำนักงานอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก สกอ.ซึ่ง ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา...

ครูเอกชนไม่โวยได้เงินเดือนต่ำกว่าวุฒิฯยังดีกว่าตกงาน

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) และศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ทั่วประเทศเมื่อเร็ว ๆ  นี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีปัญหาโรงเรียนเอกชนจ่ายเงินเดือนครูไม่เต็มตามวุฒิ  ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 30-40% ของจำนวนครู  โดยขณะนี้ ทาง สช. ศธจ.และ ส.ปส.กช.ได้ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาโดยกำลังสำรวจข้อมูลที่ชัดเจนอยู่  เพราะจากข้อมูลจุดคุ้มทุนของโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 340 คน เนื่องจากตามระเบียบโรงเรียนเอกชนต้องมีครูครบชั้น เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนน้อยกว่านี้เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้จะไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินเดือนครูให้ได้ตามวุฒิ  โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนทั้งหมดกว่า 4,000 โรง แต่มีโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนที่มีเด็กไม่ถึงจุดคุ้มทุนประมาณ 50% หรือประมาณ 2,000 โรง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกโรงจะประสบปัญหา เพราะครึ่งหนึ่งในจำนวน 2,000 โรงนี้ยังสามารถเก็บเงินค่าเทอมได้ ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนของรัฐในการจ่ายเงินเดือนครู “เงินเดือนครูตามวุฒิ ปริญญาตรีอยู่ที่ 15,000 บาท แต่ครูเอกชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เงินตามวุฒิจะได้เฉลี่ยที่เดือนละ 9,000 -12,000 บาท แต่ก็ไม่ค่อยมีใครออกมาโวย เพราะเป็นการสมยอมระหว่างครูกับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนก็อยู่ได้ ครูก็มีงานทำ ซึ่งตามระเบียบก็ถือว่าไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีโรงเรียนหลายแห่งแม้ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ ไม่ถึงจุดคุ้มทุนแต่ก็จ่ายเงินเดือนครูตามวุฒิ ซึ่งโรงเรียนก็หาทางออกโดยการกู้หนี้ยืมสินมาจ่าย ดังนั้นทาง ส.ปส.กช. สช. และ ศธจ....

“หมอธี”มั่นใจปัญหาเด็กผีจะหมดไปหลังกวาดล้างจริงจัง

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ปัญหานักเรียนผีเป็นปัญหาคั่งค้างมาตั้งแต่การปรับตัวไม่ทันของกฎระเบียบ พอกฎระเบียบไม่ปรับ คนปฏิบัติก็เกิดการติดขัด เช่น เรื่องรับนักเรียน มี 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นข้อติดขัดทำให้ทะเบียนนักเรียนกับจำนวนนักเรียนไม่สอดคล้องกัน นักเรียนส่วนหนึ่งมีตัวตนจริง ๆ  แต่ส่วนที่ไม่มีตัวตนก็เกิดจากหลายสาเหตุ ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนได้ เช่น ย้ายไปเรียนที่อื่นแล้วไม่มาแจ้งย้าย เสียชีวิตก็ไม่เอาหลักฐานมาแสดง  สมรสแล้วไม่ยอมมาเรียน หรือ เด็กที่ควรจะจบ ม.3 และ ม.6 แต่ยังติด ‘0’  ‘ร’  ‘มส’ แต่ไม่ยอมมาติดต่อ  เด็กพิการ...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มจพ. ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ได้แก่ Dr. Gyeung Ho Choi  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน ดร.ชนะ ภูมี ...
- Advertisement -

Recent Posts