ไม่ยึดติดพัฒนาครู ถ้าไม่ดีพร้อมยกเลิก

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณี ที่มีข่าวว่าหลักสูตรของหน่วยพัฒนาครูในโครงการคูปองพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ รายหัวละ 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านการรับรองจาก สพฐ. 785 หลักสูตร เปิดให้ครูเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อช็อปปิ้ง แต่เมื่อถึงเวลาหลักสูตรกลับหายไปหลายหลักสูตร ส่งผลให้ครูที่จองหลักสูตรไว้เดือดร้อน ซึ่งมีกระแสข่าวว่าเกิดจากสพฐ.ดึงหลักสูตรกลับไปพิจารณาอีกรอบพร้อมยกเลิกการจอง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบรองรับว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งตนจะลงไปตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากอะไร เพราะมีการโจมตีกันมาโดยตลอด ซึ่งเท่าที่ดูผู้ที่ออกมาโจมที เป็นเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ได้มีการของบประมาณเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บริหารจัดการงบเองทั้งหมด เพื่อลดอำนาจจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี       “คนที่ออกมาโจมตีเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่ง อยากให้ครูที่เห็นประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 3 แสนคนออกมาพูด...

ลือกันแซด!! โยก ณรงค์ รองกพฐ. ไปศธภ.ภาคเหนือตอนบน เซ่นเซ็นต์ซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 พฤษภาคม ในส่วนของศธ. จะเสนอแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง แต่จะเป็นใคร ระดับไหนบ้างนั้น ยังไม่ขอบอก ส่วนจะมีชื่อผู้ที่เซ็นลงนามโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น งบประมาณ 6 แสนบาทต่อโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าอาจจะมีการล็อกสเป็ก และมีการแจ้งจัดสรร 458 โรงเรียน งบทั้งสิ้น 279 ล้านบาท แต่ภายหลังเมื่อมีการอนุมัติงบฯ...

หมอธี ฉุน ร.ร.สพฐ.แย่งเด็ก ทำสวนนโยบายเปิดอนุบาล 1 ห้องสอนปฐมวัย 1 คน

ที่ จ.พิจิตร นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของศธ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยของรัฐ เอกชนและท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.)โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ห้วยเกตุ โดยมีนางณิทฐาแสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) พิจิตร ให้การตอนรับ นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยถือเป็นการลงทุนกับเด็กเล็กที่สำคัญ และกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้เรียนฟรีตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไป โดยนโยบาย มอบหมายให้แต่ละจังหวัดบูรณาการการจัดการศึกษา ระหว่างรัฐ เอกชน และท้องถิ่น แต่พบว่า บางแห่งทำตรงข้ามกับนโยบายของตน ซึ่งพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีการเปิดห้องเรียนอนุบาล แต่มีเด็กเรียนเพียงคนเดียว โดยเฉพาะ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)พิจิตร เขต 1 มีมากถึง 11 โรงเรียน อ้างความจำเป็นของผู้ปกครองต้องการ ให้น้องเรียนกับพี่ที่เรียน ในโรงเรียนนั้นอยู่แล้ว เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปิดห้องเรียนแล้วจะไปยุบ จึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นตนจึงย้ำว่าก่อนจะเปิดขอให้แต่ละจังหวัดบูรณาการร่วมกัน “การเปิดห้องเรียนอนุบาล 1 ห้องเรียน แต่มีนักเรียนคนเดียว ทำให้ต้องตั้งคำถามว่า เปิดห้องเรียนอนุบาลคนเดียว ทำเพื่ออะไร เพื่อให้ได้ตำแหน่ง หรืออัตราครู เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ ทั้งที่รู้ว่า การเปิดห้องเรียนอนุบาล แต่มีเด็กเรียนคนเดียวไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ”รมว. ศึกษาธิการกล่าวแล้วว่า ทั้งนี้การศึกษาปฐมวัยยังไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่รัฐกำหนดให้เรียนฟรี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแย่งเด็กกับเอกชน หากรัฐจะจัดปฐมวัยจะต้องมีความพร้อม และมีเหตุผลเพียงพอ และเรื่องนี้ตนจะทำรายงานส่งให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาลงพื้นที่ และประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ในสัปดาห์หน้า และขอย้ำว่า ศธจ. ทุกจังหวัด จะต้องทำให้เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ปีหน้าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น

เตรียมความพร้อมสอบรับตั๋วครู คุรุสภาการันตรีรอบนี้แนวทางชัดเจน  คาดสอบจริงปี 63

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในมาตรา 40 ระบุไว้ใจความตอนหนึ่งว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งให้ได้บุคคลที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง นั้น  ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเรื่องการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปจัดทำแนวทางการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมาตรฐานต่างๆ ให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการประกาศใช้ ดังนั้นหลังจากนี้คุรุสภาจะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการคุรุสภาไปปรับปรุงแนวทางการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งคาดว่าจะยกร่างแนวทางฯ แล้วเสร็จในปีนี้ และสามารถนำร่องได้ในปี 2562 เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบให้มีความแม่นยำรวมถึงหาข้อบกพร่อง ก่อนที่จะประกาศใช้จริงในปี 2563 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คุรุสภาได้เตรียมการในเรื่องการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้บ้างแล้ว โดยได้มีการยกร่างแนวทางการดำเนินการทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนฝ่ายผลิต...

คุรุสภาสัญจร เปิดเวทีสื่อมวลชนแสดงความคิดเห็น (มีคลิป!)

https://youtu.be/4tuBuot8sXY    เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วม      ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆ เพราะการประชาสัมพันธ์ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ ประชาชน  ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่ดียังช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีเกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือสนับสนุน  การดำเนินงานทั้งจากบุคลากรภายในองค์กรและจากประชาชนภายนอกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และได้แถลงข่าวการดำเนินโครงการไตรมาสที่ 3-4 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วย      ดร.บูรพาทิศ กล่าวว่า การดำเนินงานของคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งมีครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา...

มทร.ธัญบุรี เชียร์บอลโลก ปลอดพนัน

4 ปีมีครั้งหนึ่งกับฟุตบอลโลก โดยรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งมีทีม 32 ทีมชาติจากทั่วโลกที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย แฟนลูกหนังจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็ไม่พลาดที่จะเชียร์ทีมชาติของตนเอง เช่นเดียวกับชาวไทยที่ต่างรอคอยการแข่งขัน และ มทร.ธัญบุรี มีทีมใดในดวงใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลอย่างไรกันบ้างไปฟังเลย เริ่มต้นจากหัวใหญ่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มองการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจทั่วโลก และเป็นห่วงนักศึกษาจากภัยร้ายของการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ แม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่องในทุกปีก็ตาม แต่การเข้าถึงที่ง่ายของการพนันฟุตบอลออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนยังเป็นสิ่งที่น่ากังวล จึงได้กำชับให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสอดส่องดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ใช้เครือข่ายกลุ่มเพื่อนช่วยกันตักเตือน รวมถึงใช้การประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์กระตุ้นเตือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการดูแลเฝ้าระวังทั้งในเรื่องของยาเสพติดและการพนันที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขอให้ทุกคนร่วมรับชมและเชียร์ฟุตบอลด้วยความบันเทิง แบ่งเวลาให้ถูกต้อง เพื่อสุขภาพและความพร้อมในการเรียนต่อไป เสียงของนักศึกษาอย่างเช่น “ฟินต์” นายพุทธินันต์ หมายมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เล่าว่า ใครๆ ต่างก็รอคอยการแข่งขันฟุตบอลโลก...

เจออีก ทุจริตในศธ.ยิ่งขุด ยิ่งเจอ แฉเพิ่ม ผอ.สพท.ส่งไลน์ขอจิ๊จ๊ะ ครูสาว

นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ  (ศธ.)เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบปัญหาทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โยล่าสุดพล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ภาคอีสานใต้ ตนวันนี้ตนได้เชิญผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ ที่พล.ท.โกศล ตรวจพบมาดูรายละเอียด  เอกสาร และคนที่เกี่ยวข้อง เพราะขณะนี้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเดินหน้าตรวจสอบ 3 เรื่อง ซึ่งได้ พบข้อมูลระดับหนึ่ง และบางเรื่องมีมูลชัดเจน และเตรียมสอบสวนวินัย เนื่องจากมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กำหนด ให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  และหากเรื่องใดมีความชัดเจนให้สามารถสอบสวนได้ทันที โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบให้แน่ชัด เพื่อสั่งการให้ทีมกฎหมาย และสพฐ.ดำเนินการ “ เรื่องที่มีมีหลักฐานชัดเจน และน่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้ ...

อาชีวะ ผลึกกำลังบีเอสเอ เครือปตท. ผลิตคนคุณภาพป้อนสถานประกอบการ

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท บิซิเนส เซอร์วิเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานีการบริการน้ำมัน ปตท. ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-eleven ร้านกาแฟ Café Amazon และสาขาธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี ดร.บุญส่ง กล่าวต่อไปว่า สอศ.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค...

ด่วน..เปิดปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ครั้งแรก ปี 61

สพฐ.เตรียมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยปี 2561 สอบ ภาค ก 18 ส.ค.นี้ บรรจุแต่งตั้งภายใน 1 ต.ค.       นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประจำปี 2561  ซึ่งจะบรรจุ วันที่ 1 ต.ค.2561 เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งการทดแทนอัตราเกษียณฯ และเพื่อไม่ให้กระทบกับครูโรงเรียนเอกชนนั้น ขณะนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้เห็นชอบปฏิทินสอบครูผู้ช่วยแล้ว โดยจะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภายในวันที่ 11 ก.ค.61  รับสมัคร วันที่ 18-24 ก.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 31 ก.ค.61 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป...

“ธีระเกียรติ”ลุยสางทุจริตศธ.เผยชื่อ 3บิ้กเอี่ยวควาเรียม โกศล เดินสายปราบทุจริต ประเดิมภาคอีสานใต้ พบตั้งฏีกาลอย 57 ฏีกา

     นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการติดตามปัญหาการทุจริต ที่เกิดขึ้นในศธ. ว่า  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  ปลัดศธ.  และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ส่งสรุปผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ระยะแรก ตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2549 จำนวนเงิน 835 ล้านบาท  มาให้ตนพิจารณาแล้ว โดยข้อเท็จจริงก็ควรจะดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2556-2557 มิหนำซ้ำยังมีการจ่ายเงินล่วงหน้าทันที 15% หรือจำนวน เงิน125 ล้านบาท แต่การก่อสร้างก็ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และมีการแก้ไขแบบรูปรายการถึง  6 ครั้ง  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สรุปชัดเจนว่า การแก้ไขแบบรูปรายการทั้ง 6 ครั้ง มีเหตุผลไม่เพียงพอ และน่าจะเอื้อกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำให้ราชการเสียประโยชน์  และจากการหารือกับฝ่ายกฎหมาย เห็นว่า ผลสรุปของทางคณะกรรมการตรวจสอบฯ...
- Advertisement -

Recent Posts