โรงเรียนคุณภาพตำบลทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” หรือ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ว่า สืบเนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำ โรงเรียนมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยมุ่งไปที่ตำบล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ก็มุ่งการพัฒนาเขตตำบลเป็นฐาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่ง จึงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียน ทำให้เกิดเป็น 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเป็นการทำงานร่วมกันหลายกระทรวง เพื่อให้ทุกพื้นที่ทุกตำบลมีโรงเรียนที่มีคุณภาพ รองเลขาธิการ...

“บิ๊กน้อย”ตามติดความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ประชุมได้ เห็นชอบแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค ของ ศธ. ซึ่ง ศธ.ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค จำนวน 6 ภาค ทั้งในด้านการอำนวยการ การวางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม  รวมถึงเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้แต่ละภาคร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามเป้าหมาย "เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม" คือ เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม...

สกสค.เดินหน้าดูแลแก้ปัญหาหนี้สินครู

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)ว่า ข้อมูลล่าสุด โครงการฯ 2-7 ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 มีลูกหนี้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL  จำนวน 6,592 คน ซึ่งถือว่าลดลงจากเดิมเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว โดยเหตุผลหลัก เพราะการมีโครงการปรับโครงสร้างหนี้หลายรอบ ตั้งแต่รอบแรกวันที่ 9 ก.พ.61 ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน รวมกันแก้ปัญหา จึงเกิดเป็นโครงการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ครูกู้ได้ 700,000 บาท ลดดอกเบี้ยเหลือ 4%...

สพฐ.ลงพื้นที่พบครู ยืนยันการจัดการเรียนการสอนระบบ NEW DLTV โดยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ได้ผล ลดปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนกว่า 1.5 หมื่นโรง โดยได้มีการปรับระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น  จากการที่ สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ได้รับการยืนยันจากครูว่า ถ้าครูนำระบบDLTV ใหม่ไปใช้จริง ๆ จะส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต แน่นอน แต่ทั้งนี้ได้มีข้อแนะนำบางประการจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ  เช่น การติดตั้งทีวีควรให้อยู่ในระดับสายตาของนักเรียน  ห้องเรียนต้องไม่มีเสียงรบกวนจากห้องข้าง ๆ  จอทีวีต้องไม่มีแสงสะท้อนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียน เป็นต้น...

ด่วน!! ศธ.สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 2วัน หลบฝุ่นพิษ

  วันนี้ (30 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของ ศธ.เพื่อพิจารณาสั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มีปริมาณสูง  ว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองค่อนข้างรุนแรง ซึ่งล่าสุดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ประกาศสั่งให้โรงเรียนปิดเรียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันนี้แล้ว และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประสานให้ ศธ.ว่าถ้าปิดโรงเรียนอย่างน้อย 2 วันจะมีผลกระทบใดหรือไม่ ซึ่งตนได้หารือกับผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าสามารถทำได้ ไม่มีผลกระทบ ดังนั้น ศธ.จึงประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา...

เริ่มนำศาสตร์พระราชามาเป็นฐานการเรียนรู้

ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เรื่อง”ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงเรียนอนุบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำความทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน เรื่องของของศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าอันหาที่สุดมิได้สำหรับคนไทย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจะมานำร่องเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) “ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)ในฐานะประธานที่ปรึกษา ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สนช. ซึ่งมีส่วนในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา จะเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจก่อนที่จะไปนำร่อง เพื่อจะได้เป็นฐานไปสู่โรงเรียนอนุบาลอื่น ๆ ทั้งเขตพื้นที่ และอำเภอกว่า 800 แห่ง”ดร.สำเริง กล่าว ด้าน ดร.ศักดิ์สิน...

สพฐ.ไม่ชี้นำ ให้สิทธิโรงเรียนเลือกซื้อหนังสือเอง

  ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)พิจารณาแนะนำให้สถานศึกษาในสังกัดใช้หนังสือ/แบบเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ตามที่เห็นสมควร ทำให้สำนักพิมพ์เอกชนหลายแห่งออกมาท้วงติงถึงความไม่เหมาะสม และการชี้นำดังกล่าว และเกรงว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.)อาจจะทำตามนั้น เรื่องนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของ สพฐ.ให้สิทธิโรงเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นภาคี 4 ฝ่ายในการพิจารณาเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนและบริบทของโรงเรียน ให้โรงเรียนปฏิบัติตามปกติ ตามแนวปฏิบัติเดิม ไม่มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษ ด้าน ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) กล่าวว่า หนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ สสวท.เป็นหนังสือที่ สสวท.ทำต้นฉบับโดยผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว...

ขีดเส้นอัพเดทบิ๊กดาต้าอาชีวะ ใช้งานปีการศึกษา 2562 สร้างมิติใหม่อาชีวศึกษา

วันนี้ (28 ม.ค.) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาศูนย์ภูมิภาค 6 ภาค ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ว่าในส่วนของภาพรวมความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูล Big Data System ทุกข้อมูลภารกิจ โดยเฉพาะด้านการดำเนินงาน ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ ได้มีการดำเนินการกว่า 98.73 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามเป้า ภายใน 15 ก.พ.62 ที่กำหนด โดยสามารถนำระบบข้อมูลทั้งหมดไปใช้อย่างสมบูรณ์ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2562 วันที่...

สำนักพิมพ์เอกชนโวย สถ.สั่งโรงเรียนซื้อหนังสือสสวท. ชี้ผิดกฎหมายสื่อเสรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว296 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ลงนามโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งอ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 2408 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้มีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้แจ้งแนวทางในการจัดหาหนังสือ/แบบเรียน...

”ตั๋วครู”ไม่มีได้อัตโนมัตแล้ว จะมีผลตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

     วันนี้ (28 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า วันนี้คณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง คือหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.บัณฑิต) และหลักสูตรบริหารการศึกษา ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยจะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป คือในอีก 4 ปีข้างหน้ากลุ่มนี้เมื่อเรียนจบจะไม่มีการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอัตโนมัติ แต่ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งจากนี้ไป คุรุสภาจะต้องไปจัดทำรายละเอียดและประกาศเป็นข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้      รมว.ศึกษาธิการ...
- Advertisement -

Recent Posts