“อุษณีย์” ลงพื้นที่ โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ผอ.โรงเรียนดอนมดแดง นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะให้การต้อนรับ น.ส.อุษณีย์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา...

กศน.ตราดสนองนโยบายลดเหลื่อมล้ำ

นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด(กศน.จังหวัด)ตราด เปิดเผยว่าสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ได้นำนโยบายของสำนักงาน กศน.ที่เน้นย้ำให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล “จังหวัดตราดเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่งเข้าเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี โดยเป็นพื้นที่ฝนแปดแดดสี่ แต่ในความเป็นจริงวันนี้จังหวัดตราดมีฝนตกทุกเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตของประชาชน โดยผลผลิตที่สำคัญของตราด คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง โดยเฉพาะมังคุดและลองกอง เมื่อออกดอกแล้วฝนตกจะทำให้ดอกร่วง ดังนั้น กศน.จังหวัดตราดจึงมอบนโยบายให้ครู กศน.ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนให้ประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนนำไปคิดปรับปรุงวิถีชีวิตและการทำงานของตนเอง ให้อยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในส่วนของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ”ผอ.กศน.จังหวัดตราด...

เอกชนใจดีมอบที่ดิน 41 ไร่สร้างโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ

“ปนัดดา อยู่วิทยา” บริจาคที่ดิน 5 แปลง รวม 41 ไร่ สร้างโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี หวังแทนคุณแผ่นดิน      นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อเปิดให้ผู้มีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาช่วยรัฐจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียบกับการศึกษารูปแบบอื่น ๆ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ บอร์ด กพฐ.ก็ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี และโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อดูแลเด็กพิการในพื้นที่ไปแล้วนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.ปนัดดา อยู่วิทยา...

“ห้องเรียนสีเขียว” ปั้นต้นแบบลดใช้พลังงาน จัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านฐานเรียนรู้ สร้างความตระหนัก ปรับวิถีชีวิต ขจัดต้นเหตุปัญหา

“วันนี้เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน ธารน้ำแข็งละลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อย ๆ  และว่ากันว่าหากน้ำแข็งขั้วโลกปริมาณ 43 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตรละลายทั้งหมดโดยเป็นผลมาจากโลกร้อน จะทำให้ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง 73 กิโลเมตร เป็นไปได้ว่าอีกเพียง 10 ปี กรุงเทพมหานครจมอยู่ใต้น้ำแน่นอนความ”  ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวในการการบรรยายพิเศษให้แก่การอบรมครูวิทยากรแกนนำค่าย Green School Camp :ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ค. ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ตระหนักถึงสถานการณ์และความสำคัญของสภาวะแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง จึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...
- Advertisement -

Recent Posts