อาชีวะ จับมือ กลุ่มวังขนาย ผลิตกำลังคนป้อนโรงงาน

  ที่ห้องประชุมศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศ และมอบทุนสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอารีย์ ชุ้นฟุ้ง ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มวังขนาย พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทในกลุ่มวังขนาย ทั้งนี้ ดร.สุเทพ กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งบริษัทกลุ่มวังขนายได้มอบทุนสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 45 คน จาก 9 สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...

“หมออุดม” มั่นใจ “สัมพันธ์”เหมาะสมตำแหน่งเลขากกอ.

    วันนี้ (13 ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการแต่งตั้งศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)ว่า เหตุผลที่เสนอ ศ.ดร.สัมพันธ์ เพราะต้องเลือกคนให้ตรงกับงาน เนื่องจากงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะต้องเดินไปข้างหน้าตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องการคนที่มีความเข้าใจการอุดมศึกษาแท้จริง ดังนั้นจึงพยายามเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด และเพื่อรองรับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะตั้งขึ้นในอนาคต โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ มีประสบการณ์เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เป็นอธิการบดี มมส ที่สำคัญไม่เคยมีข้อร้องเรียนและเป็นคนที่ไม่แข็งเกินไป...

ปลดล็อก”กกอ”เลิกเป็นตรายาง

  วันนี้ (13 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยมี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ว่าที่เลขาธิการ กกอ.คนใหม่ เข้าร่วมประชุม ว่า ปัจจุบันจำนวนเด็กลดลง เข้าเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กกอ.จะต้องคิดว่าจะนำประเทศไปในทิศทางไหนโดยต้องทำด้วยความรวดเร็ว จะต้องปลดปล่อยไม่ติดในกรอบเดิมๆ ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า ตอนนี้ต้องให้ กกอ.มีอำนาจจริงๆ เพราะตามกฎหมายอำนาจนี้อยู่ที่ กกอ.ไม่ใช่ สกอ.เพราะ สกอ.เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกอ. และที่ผ่านมาตัว...

สพฐ.ยังไม่เสนอรมว.ศธ.ลงนามประกาศรับนักเรียนปี 62

  วันนี้ (11 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีมติปรับลดหลักเกณฑ์การรับนักเรียน กรณีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษจาก 7 ข้อให้เหลือ 4 ข้อ และกำหนดให้ในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนต้องรับนักเรียนที่จบม.3 โรงเรียนเดิมทุกคน โดยขณะนี้มีเสียงสะท้อนคัดค้านมติดังกล่าว ว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่ได้เสนอประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 มาให้ตนลงนาม อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ กพฐ.ได้พิจารณาและ พยายามทำตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญและต้องเป็นธรรม...

“บิ๊กน้อย”ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เชื่อในอนาคตผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กใต้จะไม่รั้งท้าย

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  จังหวัดชายภาคใต้  โดยมี นายไกรศร วิศิษฐวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ผู้แทนจังหวัดยะลา ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้ร่วมโครงการ ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมซี.เอส...

ศธ.ปิ้งไอเดียตั้งเครือข่าย นร.นศ.“พิทักษ์ PM 2.5”

  วันนี้ (5 ก.พ.) นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหาร ศธ.ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยเด็กและเยาวชนอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และได้กำชับให้ ศธ.ดูแลใกล้ชิด ซึ่ง ศธ.ได้ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 ศธ.ที่มี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.เป็นประธาน โดยขณะนี้ได้กำหนดมาตรการมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระยะเร่งด่วน และระยะยาว นายชลำ กล่าวต่อไปว่า โดยระยะเร่งด่วน ให้สถานศึกษาในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพกำหนดให้นักเรียนทุกคน...

3 โรงเรียน กทม.-สมุทรปราการ-นครปฐม ปิดต่อหนีฝุ่นพิษ

3 โรงเรียน กทม.-สมุทรปราการ-นครปฐม ปิดต่อหนีฝุ่นพิษ สพฐ. เตรียมจัดคอร์สอบรมครู-นักเรียนเขียนโปรแกรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกล KidBright วันนี้ (5 ก.พ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ดีขึ้น ไม่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเมื่อวานนี้ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม แจ้งปิดเรียนสอนเพียง 11 แห่ง จากโรงเรียนในการดูแลทั้งหมด 1,280 โรง โดยล่าสุดในวันนี้ได้รับรายงานโรงเรียนทยอยเปิดเรียนจนเกือบครบแล้ว ยกเว้นเพียง...

กอปศ.ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลากหลายความเห็นปฏิรูปการศึกษา

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.)รับฟังความคิดเห็น ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง”เวทีประชาคมของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค .ถึงวันที่ 1 ก.พ.2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนภาคประชาชน เขตพื้นที่ ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษามาร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า กอปศ.มีเวลาทำงาน 24 เดือน ซึ่งก็ผ่านมา 20 เดือนแล้ว โดยหน้าที่ของกอปศ.คือการพิจารณาหาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกส่วน...

ก.ค.ศ.คาดโทษครูลอกผลงาน มีโทษไล่ออก-ปลดออก

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษา กว่า 4,000 คน ที่กำลังจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะมีหลักสูตรใหม่ ๆ ทางการบริหารเข้ามา ดังนั้นจึงขอคำแนะนำทางก.ค.ศ. ว่า  เกณฑ์การอบรมมีความยืดหยุ่นหรือไม่  ทางก.ค.ศ.ยืนยันว่า เกณฑ์อบรมสามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องดี  นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ให้ไปดูว่าการบริหารงานบุคคลของกลุ่มจุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนร่วมพัฒนา จะต้องออกเกณฑ์อะไรบ้าง เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามคุณลักษณะพิเศษของโรงเรียนให้สามารถทำงานได้อย่างแท้จริง ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลรับจ้างทำผลงานวิทยฐานะ คศ.3 ชำนาญการพิเศษและ...

สพฐ.เดินหน้าสอบคัดเลือกผอ.สพท.-ผอ.โรงเรียน

  ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพท.) จำนวน 40 ตำแหน่ง โดยเป็น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 31 ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 9 ตำแหน่ง  ซึ่งได้จัดสอบ ภาค ก ประเมินประวัติ ประสบการณ์ทางการทำงานและประเมินผลงาน  สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้โดยการสอบปรนัย  และ ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินศักยภาพไปแล้วนั้น  ขณะนี้ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค...
- Advertisement -

Recent Posts