“หมอธี”อยากให้สพฐ.ประเมินการเรียนวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายหลังจากการลงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนตาม”โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี นพ.ธีระเกียรติ ให้สัมภาษณ์ ว่า โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการ นำร่องในประเทศไทย 12 จังหวัดโดยแนวคิดนี้มาจาก"โครงการบ้านบัณฑิตน้อย"ประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีความก้าวหน้าและเป็นการดำเนินที่ถูกทางแล้ว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 20,000 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 และในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวกว่า 100 แห่ง “ผมอยากให้การเรียนการสอนวิทยาศาตร์มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ เพราะขณะนี้ยังขาดความเท่าเทียมด้านคุณภาพ เนื่องจากยังไม่มีการประเมินว่าเด็กที่เรียนในโครงการเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ หรือมีคุณภาพเท่ากับต้นแบบของประเทศเยอรมนี จึงอยากฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

สช.ชู 10 กิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ชายแดนใต้

  เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างระบบเพื่ออนาคตเยาวชน” (Kick Off) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า รัฐบาล ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบาย การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 อย่างยั่งยืน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของกระบวนการค้ายาเสพติด แต่ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานต่างๆดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ยังขาดการบูรณาการและดำเนินการอย่างจริงจังทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายอดินันท์...

แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคพร้อมเสนอสภาพัฒน์แล้ว

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค เพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค(พ.ศ.2563-2565)และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นความมุ่งหวังที่จะทำแผนขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านกระบวนการคิดและกลั่นกรองจากพื้นที่ในระดับภาคทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยการที่ส่วนกลางลงไปชี้แจงทำความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อรวบรวมและระดมความคิดเห็นอย่างครอบคลุมรอบด้านจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จนสามารถสรุปเป็นความต้องการที่เกิดจากพื้นที่ของทุกภาคอย่างแท้จริงเป็นการทำงานแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล “วันนี้เราได้เห็นภาพการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาที่เป็นการบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าต่างคนต่างทำ ซึ่งกว่าจะเห็นภาพความสำเร็จครั้งนี้ได้ต้องมีการสร้างความรับรู้...

องค์การค้าฯปลื้ม!!ตัวแทนร้านค้าแห่สมัครจำหน่ายสินค้า ร่วม 1,000 ล้าน

   เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา( สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การค้าของ สกสค. ได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การค้าฯ เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนขององค์การค้าฯ ให้ถึงมือผู้เรียนทั่วประเทศทันก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 โดยขณะนี้มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 141 ร้านค้า ซึ่งเดิมมีเพียง 96 ร้านค้า และเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา มียอดสั่งจองสินค้า One day sales จำนวน 900 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ยังคงมียอดจองหนังสือที่ผลิตโดยองค์การค้าฯ เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท...

AUT จับมือ มทร.ธัญบุรี เปิดแคมปัส ผลิตกำลังคนป้อนพื้นที่อีอีซี

เมื่อวันนี้  29 พ.ย. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นายแมคเฟอร์สัน ทาฮา(HE Mr.Taha Mapherson) เอกอัคราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหาร Auckland University of Technology(AUT) ประเทศนิวซีแลนด์  ถึงความร่วมมือในการจัดตั้งแคมปัส ในประเทศไทย ซึ่ง AUT จัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับต้นๆของโลก และที่ผ่านมา AUT ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)มา 2-3ปีแล้ว  จึงต้องการยกระดับโดยการเปิดแคมปัส ร่วมกับ...

“สุภัทร” ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางแล้ว

  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ ยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ.เป็นประธาน โดยให้เวลาในการตรวจสอบ 30 วัน หลังมีบริษัทเอกชนร้องเรียนว่าการเขียนขอบเขตงานหรือ ทีโออาร์บางข้อเฉพาะเจาะจงเกินไป เช่น บริษัทต้องมีสำนักงานอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นต้น ขณะเดียวกัน  พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ ได้แนะนำให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง...

สพฐ.เร่งเคลียร์ตัวเลขนักเรียน ก่อนจัดสรรงบฯ62

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวต้นจริงในห้องเรียน หรือเด็กผี ซึ่งขณะนี้พบข้อมูลตัวเลขเด็กไม่มีตัวตนในจังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ล่าสุดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เขต3 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดนครราชสีมา พบไม่ต่ำกว่า 10 โรงเรียน มีการใส่ชื่อนักเรียนที่ไม่มีตัวตนหรือเด็ก เข้าไปในบัญชีรายชื่อ เพื่อเป็นการอัพเกรดจากโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน ให้เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนมากกว่า 500-1,499 คน คาดว่า เป็นการหวังผลในการโยกย้ายจากผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก  ไปอยู่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบข้อมูล  จำนวนนักเรียนทั่วประเทศแล้ว และให้โรงเรียนเร่งดำเนินการจำหน่ายนักเรียนให้ตรงกับความเป็นจริงหรือหากจำหน่ายไม่ได้ก็จะต้องมีข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง  หากไม่สามารถจำหน่ายได้ ให้ขึ้นบัญชีว่าอยู่ระหว่างดำเนินการต่อตาม...

“หมอธี”บ่นสอบทุจริตในศธ.ไม่คืบ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สัปดาห์หน้า ตนได้สั่งการให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องทุจริตต่างๆ ทั้งกรณีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังมีกรณีการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบ MOENet ของ ศธ.ที่ก่อนหน้านี้ได้สรุปสำนวนสืบข้อเท็จจริงและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแล้ว แต่จะมีรายงานเพิ่มเติมในประเด็นในเรื่องการทำสัญญาเพราะอัยการแจ้งว่าแม้การทำสัญญาจะไม่ถูกต้องก็ต้องจ่ายเงินเพราะเป็นหนี้ความผูกพัน โดยตนได้สอบถามแล้วว่าใครเป็นผู้ทำสัญญา ปรากฏว่าไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการและกรณีที่ราคาเพิ่มขึ้นทุกปีจะถือว่าเป็นสัญญาเดิมหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ ป.ป.ช.อย่างไรก็ตาม กรณี MOENet ผู้เกี่ยวข้องบางคนเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่สำหรับคนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องที่ยังรับราชการอยู่ แต่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ซึ่งมีแค่กระดานแผ่นเดียว ต่อไปก็คงต้องมีกติกาให้รัดกุมมากกว่านี้ “ต่อไปในการประชุมจะต้องไม่มีคำว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ” หรือ “รอรับรายงาน” ซึ่งนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ.ได้กำชับนิติกรแล้ว และผมก็ได้กำชับด้วยว่าผู้บริหารองค์กรหลัก ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ใช่ส่งผู้อำนวยการกลุ่มมาร่วมประชุม...

SISB ขึ้นกระดานหลักทรัพย์วันแรกเจ๊ง!!

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย ความคืบหน้ากรณี บริษัท เอสไอเอสบี (SISB) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2560 อนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการได้ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่มีการตั้งคำถามเชิงจริยธรรมว่า กรณีที่บริษัทเอกชน เป็นเจ้าของโรงเรียนซึ่งไม่ต้องเสียภาษีการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ และในวันนี้( 29 พ.ย.)จะ มีการประกาศขายหุ้นและซื้อขายอย่างเป็นทางการนั้น ว่า ทราบมาว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้ให้ทนายเข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ กลต. ระงับการขายหุ้น SISB ในตลาดหลักทรัพย์...

“หมอธี”ถามบริษัททำธุรกิจการศึกษา ไม่เสียภาษีถูกต้องหรือไม่

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ตนได้รับข้อมูลมาว่า บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ได้จดทะเบียนและเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ว่า ตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2560 อนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการได้ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่มีการตั้งคำถามว่า ถ้าบริษัทนั้นเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนซึ่งไม่ต้องเสียภาษีเช่นนี้ทางจริยธรรมถูกต้องหรือไม่ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพราะส่วนตัวมองว่าเมื่อธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีและไประดมทุนเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นและไม่ต้องเสียภาษีมากขึ้น แบบนี้จะถูกหรือไม่โดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับการศึกษา ขณะเดียวกัน ตนได้หารือกับนางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ขอให้ทางสมาคมฯไปพูดคุยกันเองก่อนและหาแนวทางเรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันตนก็คงต้องหารือกับกระทรวงการคลังด้วย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  เรื่องนี้ต้องให้ทางสมาคมฯไปคุยกันเองก่อน เพราะมองในมุมรัฐบาลถ้ามาในรูปแบบนี้ก็เป็นการแสดงเจตจำนงว่าต้องการผลกำไร ซึ่งถ้าต้องการกำไรมาก เราก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าทำแบบนี้กระทรวงการคลังอาจจะต้องเก็บภาษีหรือไม่...
- Advertisement -

Recent Posts