สพฐ.สั่ง รร. เช็คอาหารกลางวันภายใน 3 วัน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา(สพป.)ทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  และรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการ กพฐ.ภายในวันพุธที่ 13  มิ.ย.61 ดังนี้ 1. สำรวจการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากทุกโรงเรียนเฉพาะภาคเรียนที่1/2561 ดังนี้  1.1 โรงเรียนได้รับโอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าอาหารกลางวันสำหรับภาคเรียนที่ 1 /2561หรือยัง   กรณีที่ได้รับช้ากว่าวันเปิดภาคเรียนได้รับเมื่อใด.  หรือถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินงบประมาณ โรงเรียนดำเนินการอย่างไร (กรณีที่ได้รับงบประมาณช้าหรือยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณ ให้ระบุด้วยว่าโรงเรียนนั้นๆอยู่ในพื้นที่ที่ต้องได้รับจัดสรรและโอนงบประมาณจากหน่วยงานใด ระบุอำเภอและจังหวัดด้วย   1.2 กรณีงบประมาณโอนช้าหรือยังไม่ได้รับการโอนงบประมาณ โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือไม่. ถ้าจัดอาหารกลางวันมีวิธีการในการบริหารหรือจัดหางบประมาณมาดำเนินการอย่างไร    1.3 ให้รายงานข้อมูลตามข้อ 1.1 และ 1.2 โดยให้ทุกเขตพื้นที่และสายงานการศึกษาพิเศษรวบรวมข้อมูลส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต1 ของทุกจังหวัด และให้ผอ.สพป.เขต 1 รายงานข้อมูลผวจ.และเลขาธิการกพฐ. ภายในวันที่13 มิ.ย.61 ซึ่ง สพฐ.จะรวบรวมข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว      เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  2. ให้ ผอ.สพท.และผู้บริหารสายงานการศึกษาพิเศษ รายงานการสำรวจสภาพการดำเนินการอาหารกลางวันที่สพฐ.ที่ได้สั่งการแล้วให้ติดตาม ตรวจสอบทุกโรงเรียนตั้งแต่วันที่  7 มิ.ย.61 โดยให้รายงานภายในวันที่ 13 มิ.ย.61 เช่นเดียวกัน  โดยประเด็นการรายงานมีดังนี้   2.1 จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่  2.2 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน  2.3 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ก่อนวันที่ 16 พ.ค.61  2.4 จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันแล้วแต่หลังวันที่ 16 พ.ค.61  2.5 จำนวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน ณ วันที่ 11มิ.ย.61  2.6 จำนวนโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนและปรากฎข่าวในสื่อมวลชน  และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีมูลหรือไม่มีมูล   2.7 จำนวนโรงเรียนที่ตรวจสอบแล้ว มีปัญหาการดำเนินการกี่โรงเรียน สพท.ได้แก้ปัญหาอย่างไร.  2.8 จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการได้ดีสมควรยกย่องชื่นชมให้เป็นต้นแบบ พร้อมแนวทางที่เป็นความสำเร็จของแต่ละโรงเรียน  และ 3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียน...

“หมอธี”ปราม ผอ.รร.แข่งขันสูงรับนักเรียน ปี62 ดูให้ดี

เมื่อวีนที่ 18 ต.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ. กรุงเทพฯ) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561ในตำแหน่งที่ว่าง  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 ราย ในเขตกรุงเทพฯ แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม. 1 และ สพม.2 จำนวน 45 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพฯ จำนวน 5 ราย ว่า  การแต่งตั้งครั้งนี้ถือว่าใช้ได้ ทุกตำแหน่งมีคำตอบชัดเจน และขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย  แต่ขอปรามไว้ก่อนว่านโยบายของตน โดยเฉพาะเรื่องการรับนักเรียนยังคงเหมือนเดิม คือ ต้องเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการเรียกรับเงิน กรณีรับเด็กเงื่อนไขพิเศษก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้นำกรณีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง “เรื่องนี้พาดหัวข่าวใหญ่โตไม่ต่างกับข่าวโผทหาร ตำรวจ ส่วนการคัดเลือกที่ว่าบางคนมาจากโรงเรียนขนาดกลางมาอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่เท่าที่ผมตรวจสอบและได้รับรายงานก็พบว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ที่ผ่านมามีข่าวโจมตีมีบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามประสาของคนที่ได้บ้างไม่ได้ อย่างกรณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง 2 รายก็เป็นที่ยอมรับ ส่วนคนนายโสภณ กมล ผอ.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ผ่านมาก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากคนทำงานด้วย คณะกรรมการโรงเรียนพึงพอใจตรงนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรม"รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า  แต่ที่อยากปรามไว้ก่อนคือ คนที่อยู่ตำแหน่งนี้มีความรับผิดชอบสูง นอกจากที่คัดกันมารู้ว่ามีความรู้ ความสามารถ แต่นโยบายเรื่องรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นี้ต้องสุจริต อย่าให้มีเรื่องที่คนจะครหากันว่าอยากมาเป็นผอ.โรงเรียนใหญ่ ๆ เงินได้สะพัด เพราะจะมีการเรียกผลประโยชน์ซึ่งตนได้กำชับเรื่องนี้ผ่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไปแล้ว ตอนนี้ก็ขอปรามผ่านสื่อด้วย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้กำชับว่าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกมานั้นจะต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเหมือนกับปีที่ผ่านมา กลุ่มศิษย์เก่าที่มีสิทธิอะไรที่เคยได้ควรจะมีอยู่ ขณะที่ ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ก็ต้องคิดให้รอบคอบ เช่น ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สามารถสอบก่อนได้คือเรื่องหนึ่ง แต่ก็ต้องคิดถึงเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสอบด้วย ตรงนี้ สพฐ.ก็กำลังดูแลอยู่ เพราะฉะนั้น อย่าเปลี่ยนจนทำให้เขาเสียสิทธิ หรืออาจจะมีสิทธิใหม่ อย่าปฏิรูปอะไรจนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือและประชาชนเขารับไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นและเด็กได้สิทธิมากกว่าเดิมก็ควรเปลี่ยน

รร.เอกชนเฮ!นายกฯอนุมัติงบกลางกว่า 900 ล้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน กว่า 2,000 ล้านบาท  ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 42 หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 1 หน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม 44 หน่วยงาน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนกว่า 10 ล้านคน  เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 50  ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนได้ครบทุกคน ขณะที่หน่วยงานก็ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะฝ่ายเลขานุการเจ้าของแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอของบกลางตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561 นั้น ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการว่า พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาที่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน  959,898,800 บาท ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จำนวน  455,657,700 บาท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  504,241,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าหนังสือเรียนประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในส่วนของ โรงเรียนในสังกัด สช.ที่เงินที่ยังขาดอยู่ 650 ล้านบาท ก็ไม่มีปัญหาแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ สช.มารายงานว่า ได้ประสานไปยังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)เพื่อขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่แต่ละกศน.จังหวัดส่งคืนกลับมาส่วนกลางได้แล้ว จำนวน 160 ล้านบาท  /////////////////////

กกอ.เสนอ ม.44 มทร.ล้านนา (มีคลิป!)

https://youtu.be/Yx-H1xtjpU8 กกอ.เสนอใช้อำนาจ ม.44 จัดการปัญหาธรรมาภิบาล มทร.ล้านนา-ม.แม้โจ้“หมอธี” เผยรู้ข้อมูลแล้วพร้อมดำเนินการตามที่กกอ.เสนอ วันนี้(31พ.ค.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติเสนอให้รมว.ศึกษาธิการ ใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 เพื่อแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามคำสั่ง39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรณีมทร.ล้านนา ที่ขณะนี้นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอุปนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ บางคนลาออกจากตำแหน่งแล้ว ทำให้เกิดสุญญากาศในการบริหารมหาวิทยาลัย      “นโยบายรัฐบาลและผม ในการใช้คำสั่ง คสช.ที่ 39 /2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาล โดยคำสั่งดังกล่าวมีอยู่แล้ว เพียงแต่ กกอ.สามารถเสนอให้ประกาศชื่อมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาธรรมาภิบาลเพิ่มเข้าไปได้ อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักใครเลย เมื่อ กกอ.เสนอมาให้แก้ปัญหาและผมก็เห็นข้อมูลแล้วก็จะดำเนินการตามนั้น”นพ.ธีระเกียรติกล่าว      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่ กกอ.เสนอให้ใช้อำนาจ ม.44 โดยประกาศชื่อ มหาวิทยาลัยเพิ่มในคำสั่ง คสช.ที่ 39/2559 เพื่อแก้ปัญหาธรรมาภิบาล เนื่องจาก กรณี ม.แม่โจ้ กกอ.เคยเสนอให้ใช้อำนาจไปแล้ว เพราะมีเรื่องร้องเรียนปัญหาธรรมาภิบาลผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่ามีมูลความจริงกกอ.จึงเสนอใช้อำนาจตามม. 44 แต่รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่าควรให้ใช้กฎหมายปกติดำเนินการไปก่อน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านมาก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาแต่อย่างไร จึงได้เสนอยืนยันให้ใช้อำนาจตาม ม.44 อีกครั้ง สำหรับกรณี มทร.ล้านนา นั้น ผศ.ประพัฒน์เชื้อไทย ถูกร้องเรียนการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ที่มี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นประธาน ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เข้าข่ายมีมูลกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกร้องเรียน ซึ่ง สกอ.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ประกอบกับผศ.ประพัฒน์ ได้หมดวาระรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2561 อีกทั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดสุญญากาศในมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องเสนอใช้อำนาจ ม.44 เพื่อพิทักษ์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเช่นกัน

1 พ.ย.นี้ “หมอธี” นัดถกหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้องปมอควาเรียม

  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ อควาเรียม ของ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งหนังสือกลับมาให้ศธ.เรียกประชุมผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส่วนราชการอื่น เพื่อพิจารณาความเห็นจากรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุตติ ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ รายใดในสังกัดได้มีมูลอันควรจะกล่าวหาว่าได้ร่วมกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องนี้ หรือไม่ และมีพฤติการณ์ของการกระทำความผิดอย่างไรนั้น  เนื่องจากมีข้าราชการจากกระทรวงและหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

มทร.ธัญบุรี รับ ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’ 69 อัตรา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2561 สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งหมด 69 อัตรา แบ่งเป็น สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 44 อัตรา วุฒิปริญญาโทเงินเดือน 26,250 บาท ปริญญาโท (5ปี) 27,770 บาท และวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท ซึ่งมีคณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3...

เตรียมหารือ สทศ.วางแนวทางการจัดสอบ GAT/PAT

   กรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดปฏิทินการทดสอบความถนัดทางวิชาทั่ว หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.2562 ซึ่งในวันที่ 24 ก.พ.2562 จะตรงกับวันเลือกตั้ง จึงมีข้อเรียกร้องให้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เลื่อนวันสอบเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์นั้น            เมื่อวันที่25 ต.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและ ศธ.มาหารือร่วมกัน ซึ่งตนก็ได้หารือกับ นายวิษณุ แล้วเช่นกัน แต่ขณะนี้การเลือกตั้งยังไม่เกิด ยังไม่มีการประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะให้ตนไปทึกทักได้อย่างไร เพราะฉะนั้น...

ศธ.ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค เชื่อมโยงหลักสูตร สู่พื้นที่นวัตกรรม

  ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มีภารกิจที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาประเทศในบริบทและมิติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี 2580 คือ ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจะไปให้ถึงเป้าหมายได้นั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา โดยมุ่งบูรณาการ การศึกษาระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดนที่ส่งผลต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ...

“บิ๊กน้อย”ปลื้มรร.เปิดพื้นที่ให้ประชาชนออกกำลังกายกว่า3หมื่นแห่ง

เมื่อวันที่  5 พ.ย.ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการการประชุมการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา พร้อมเปิดตัวการจัดการแข่งขันกีฬา”สพฐ.เกมส์” ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของการบูรณาการงานด้านกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าสู่ระบบการศึกษาและบริการประชาชน โดยขณะนี้ได้เปิดห้องเรียนกีฬาใน 12 โรงเรียน 8 จังหวัด มีนักเรียนประมาณ 2,700 คน โดยการคัดเลือกนักเรียนกีฬาจะคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการในระดับมัธยมปลายนักเรียนหญิงจะเน้นส่วนสูง 165 เซนติเมตร นักเรียนชายสูง 175 เซนติเมตร ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพื่อจะได้นักกีฬาที่มีร่างกายสมบูรณ์สูงใหญ่สามารถแข่งขันกันนานาประเทศได้ ส่วนนักเรียนทั่วไปก็จะมีการบูรณาการเรื่องกีฬาที่เน้นการช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ว่ายน้ำ คีตะมวยไทย เป็นวิชาเลือก สำหรับสถานศึกษาที่จะให้บริการประชาชนมาใช้พื้นที่ออกกำลังกายในช่วงเย็น...

รมว.ศึกษา เร่งยกระดับอาชีวะสู่สากล

วันนี้ (5 พ.ย.) ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวระหว่างเป็นประธานประชุมแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล ว่า การประชุมนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีทุกภาคส่วนทั้งสภาอุตสาหกรรม หอการค้าแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) มีข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วยนำพาอาชีวศึกษาไปสู่สากล โดยขณะนี้มีหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตร Business and Technology Education Council-BTEC ของ Pearson สหราชอาณาจักร ที่ผ่านการรับรองนำมาใช้จัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย อนาคตก็มีหลักสูตรของประเทศอื่นๆได้เสนอมาด้วย ตรงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะต้องปรับตัวตั้งแต่หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การออกใบรับรองควรจะเน้นตามสมรรถนะมากกว่าตามเกรดเฉลี่ย...
- Advertisement -

Recent Posts