รร.เอกชนโวยเด็กลาออกหลังสพฐ.ยืดหยุ่นเกณฑ์รับนักเรียน

     หลังเปิดให้โรงเรียนรัฐยืดหยุ่นจำนวนนักเรียนต่อห้องได้มากกว่า 40 คน ปรากฎเด็กกว่า 4,000 คนขอลาออกจากโรงเรียนเอกชนไปใช้สิทธิเข้าเรียนพื้นที่บริการ ขนาดเปิดเรียนแล้วเกือบอาทิตย์หน้ายังมาลาออก แค่อ้างยังไม่มีที่เรียนก็รับแล้ว จากกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เห็นชอบให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) พิจารณายืดหยุ่นจำนวนนักเรียนต่อห้อง จาก 40 คน และจำนวนห้องเรียน ได้ตามความเหมาะสม และตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของนักเรียน และความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับร้องเรียนว่าการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องที่ 40 คนทำให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการบางส่วนไม่มีโอกาสเข้าเรียนในพื้นที่บริการได้ นั้น ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า จากการยืดหยุ่นดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนอย่างมาก เนื่องจากการประกาศยืดหยุ่นเกิดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 1 สัปดาห์...

สพฐ.คุมเข้มพัฒนาครูเฟส2 “หมอธี”เปิดทางให้วิพากษ์.

หลังจากปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทุ่มงบฯก้อนโต ถึง 4,000 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาครูให้ครบวงจร...หวังจะให้ครูได้พัฒนาเพื่อนำไปต่อยอดให้กับนักเรียน เรียนอย่างมีคุณภาพ และเรียนอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายของรัฐบาล...โดยมอบหมายให้ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)รับผิดชอบ เป็นเจ้าของโครงการ แต่เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วน..เร่งรีบ..จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ ครูแตกตื่นกับคูปองครูหัวละ 10,000 ที่ให้ครูเลือกช้อปปิ้งหลักสูตรอบรม...ผลที่ตามมาจึงไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของเสมา1 ผู้กุมบังเหียนในวังจันทร์เกษม เพราะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ ประกอบกับได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนักวิชาการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงเรื่องของงบประมาณ คุณภาพวิทยากร หลักสูตร ราคา และการเดินทางของครู  รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาครูในปี 2560  ซึ่ง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการจัดงบประมาณอบรมหรือคูปองให้แก่ครู สำหรับปีนี้ ซึ่งเป็นการจัดโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ระยะที่ 2 ปีนี้จะคุมเข้มมากขึ้น โดยจะมีหลักการที่สำคัญ  4 เรื่อง คือ  1. การคัดเลือกหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสถาบันคุรุพัฒนา ที่จะพิจารณาว่า หลักสูตรที่หน่วยจัดอบรมเสนอมา...

จับตาอควาเรียมสองทะเล-เน็ตผี MOENet / แย้มรอนายกฯ เซ็นผลสอบซีซีทีวีโรงเรียนชายแดนใต้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ตนจะสะสางเรื่องทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่มีการบริหารจัดการกันในอดีต โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ "อควาเรียมสองทะเล" วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และการซื้อสัญญาณจากเครือข่ายเอกชนมาปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทาง MOENet ของ ศธ.ซึ่ง 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ โดยตนจะสะสางให้เสร็จก่อนที่จะลงจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ "มีบางคนสงสัยว่าเงินที่ผมยกเลิกใช้สัญญาณ MOENetจะเอาไปทำอะไร และมีคนที่เสียผลประโยชน์ปล่อยข่าวว่าผมจะเอาเงินไปทำอย่างอื่น บอกเลยว่าเงินจำนวนนี้จะลงไปที่ตัวเด็ก จะให้ ผอ.โรงเรียน ครู ที่อยู่ข้างล่าง ที่เขามีความขาดแคลน เรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน...

“หมอธี”เปิดทางผู้บริหารกระทรวงอื่นนั่งศธ.

     นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้า กรณีที่เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ2560 และประกอบมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คำสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่เกิดจากข้อที่ 13 ซึ่งเดิมกำหนดให้อำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด และกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นของศึกษาธิการจังหวัด( ศธจ.)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากเดิมที่เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยแก้ไขให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ 2 คณะ คือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา และคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ทั้ง 2 ชุด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มี...

สพฐ.แจ้งปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี61 เกษียณ 2 หมื่นอัตรา

     ดร.อัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน สอบเดือนกรกฎาคม และรอบนี้จะบรรจุ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ นั้น  เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม ทั้งการทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ รวมถึงไม่ให้กระทบกับอัตรากำลังครูโรงเรียนเอกชน นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ดำเนินการปรับแก้ ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งตามแผนการดำเนินการจะต้องสอดคล้องกันทั้งการย้ายครู  การขอใช้อัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ  และการสอบครูผู้ช่วยและบรรจุทดแทนอัตราเกษียณฯ ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้  โดยเบื้องต้นกำหนดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยไว้ คราวๆ ว่า จะรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม  สอบเดือนสิงหาคม และประกาศผลสอบต้นเดือนกันยายน      ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า   สำหรับปี 2561 มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณฯ...

“อุดม คชินทร” ชู “กระทรวงการอุดมศึกษา”สร้างมันสมองชาติ

ยุทธศาสตร์ประเทศ20ปี ซึ่งมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เป็นบทกำกับการปฏิบัติ มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการเติบโต บนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านแผนปฎิบัติการ 4ข้อ ได้แก่ 1.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 2.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรม รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ การท่องเที่ยว การเกษตร รวมถึงการสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมใหม่ 3.การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 4.การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV...

ปี 2561 ส่งเสริมคุณธรรมองค์กร-บุคคล มุ่งเน้น4ประการ”พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา”

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ซึ่งมี 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งประเด็นคือคณะกรรมการมีความเห็นว่า เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ และของประชาชนตั้งแต่เด็กจึงอยากให้ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นในปี 2561การคัดเลือกจะเน้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและบุคคล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนแผนแม่บท 4 ภาค ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยจะเน้นการส่งเสริมคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และ...
- Advertisement -

Recent Posts