กกอ.เสนอ ม.44 มทร.ล้านนา (มีคลิป!)

https://youtu.be/Yx-H1xtjpU8 กกอ.เสนอใช้อำนาจ ม.44 จัดการปัญหาธรรมาภิบาล มทร.ล้านนา-ม.แม้โจ้“หมอธี” เผยรู้ข้อมูลแล้วพร้อมดำเนินการตามที่กกอ.เสนอ วันนี้(31พ.ค.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติเสนอให้รมว.ศึกษาธิการ ใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 เพื่อแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามคำสั่ง39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรณีมทร.ล้านนา ที่ขณะนี้นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอุปนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ บางคนลาออกจากตำแหน่งแล้ว ทำให้เกิดสุญญากาศในการบริหารมหาวิทยาลัย      “นโยบายรัฐบาลและผม ในการใช้คำสั่ง คสช.ที่ 39 /2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาล โดยคำสั่งดังกล่าวมีอยู่แล้ว เพียงแต่ กกอ.สามารถเสนอให้ประกาศชื่อมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาธรรมาภิบาลเพิ่มเข้าไปได้ อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักใครเลย เมื่อ กกอ.เสนอมาให้แก้ปัญหาและผมก็เห็นข้อมูลแล้วก็จะดำเนินการตามนั้น”นพ.ธีระเกียรติกล่าว      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่ กกอ.เสนอให้ใช้อำนาจ ม.44 โดยประกาศชื่อ มหาวิทยาลัยเพิ่มในคำสั่ง คสช.ที่ 39/2559 เพื่อแก้ปัญหาธรรมาภิบาล เนื่องจาก กรณี ม.แม่โจ้ กกอ.เคยเสนอให้ใช้อำนาจไปแล้ว เพราะมีเรื่องร้องเรียนปัญหาธรรมาภิบาลผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่ามีมูลความจริงกกอ.จึงเสนอใช้อำนาจตามม. 44 แต่รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่าควรให้ใช้กฎหมายปกติดำเนินการไปก่อน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านมาก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาแต่อย่างไร จึงได้เสนอยืนยันให้ใช้อำนาจตาม ม.44 อีกครั้ง สำหรับกรณี มทร.ล้านนา นั้น ผศ.ประพัฒน์เชื้อไทย ถูกร้องเรียนการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ที่มี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นประธาน ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เข้าข่ายมีมูลกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกร้องเรียน ซึ่ง สกอ.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ประกอบกับผศ.ประพัฒน์ ได้หมดวาระรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2561 อีกทั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดสุญญากาศในมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องเสนอใช้อำนาจ ม.44 เพื่อพิทักษ์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเช่นกัน

ผู้ปกครอง เด็ก เครียดมึนระบบ TCAS

ทปอ.รับเคลียริงเฮาส์ TCAS รอบ 3/2 ยังมีปัญหากั๊กที่นั่ง แต่ปัญหาจะลดลง เชื่อเกิดเฉพาะมหาวิทยาลัยดังไม่เกิน 5 แห่ง แจงคัดเลือกเด็กตามลำดับไม่ได้ เหตุมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์พิจารณาเอง ไม่มีเกณฑ์กลางแบบแอดมิชชัน ห่วงเด็กคะแนนสูงยังไม่รู้จักตัวตน ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการเลือกเรียน ด้านผู้ปกครองพ้อระบบทำเครียดทั้งบ้าน ลูกถึงกับร่ำไห้ เผยเคยทำหนังสือแจง ทปอ.แล้ว แต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีการกั๊กที่แน่นอนทปอ.รับเคลียริงเฮาส์ TCAS รอบ 3/2 ยังมีปัญหากั๊กที่นั่ง แต่ปัญหาจะลดลง เชื่อเกิดเฉพาะมหาวิทยาลัยดังไม่เกิน 5 แห่ง แจงคัดเลือกเด็กตามลำดับไม่ได้ เหตุมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์พิจารณาเอง ไม่มีเกณฑ์กลางแบบแอดมิชชัน ห่วงเด็กคะแนนสูงยังไม่รู้จักตัวตน ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการเลือกเรียน ด้านผู้ปกครองพ้อระบบทำเครียดทั้งบ้าน ลูกถึงกับร่ำไห้...

เอกชนใจดีมอบที่ดิน 41 ไร่สร้างโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ

“ปนัดดา อยู่วิทยา” บริจาคที่ดิน 5 แปลง รวม 41 ไร่ สร้างโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี หวังแทนคุณแผ่นดิน      นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อเปิดให้ผู้มีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาช่วยรัฐจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียบกับการศึกษารูปแบบอื่น ๆ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ บอร์ด กพฐ.ก็ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี และโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อดูแลเด็กพิการในพื้นที่ไปแล้วนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.ปนัดดา อยู่วิทยา...

รร.เอกชนโวยเด็กลาออกหลังสพฐ.ยืดหยุ่นเกณฑ์รับนักเรียน

     หลังเปิดให้โรงเรียนรัฐยืดหยุ่นจำนวนนักเรียนต่อห้องได้มากกว่า 40 คน ปรากฎเด็กกว่า 4,000 คนขอลาออกจากโรงเรียนเอกชนไปใช้สิทธิเข้าเรียนพื้นที่บริการ ขนาดเปิดเรียนแล้วเกือบอาทิตย์หน้ายังมาลาออก แค่อ้างยังไม่มีที่เรียนก็รับแล้ว จากกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เห็นชอบให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) พิจารณายืดหยุ่นจำนวนนักเรียนต่อห้อง จาก 40 คน และจำนวนห้องเรียน ได้ตามความเหมาะสม และตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของนักเรียน และความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับร้องเรียนว่าการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องที่ 40 คนทำให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการบางส่วนไม่มีโอกาสเข้าเรียนในพื้นที่บริการได้ นั้น ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า จากการยืดหยุ่นดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนอย่างมาก เนื่องจากการประกาศยืดหยุ่นเกิดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 1 สัปดาห์...

สพฐ.คุมเข้มพัฒนาครูเฟส2 “หมอธี”เปิดทางให้วิพากษ์.

หลังจากปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทุ่มงบฯก้อนโต ถึง 4,000 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาครูให้ครบวงจร...หวังจะให้ครูได้พัฒนาเพื่อนำไปต่อยอดให้กับนักเรียน เรียนอย่างมีคุณภาพ และเรียนอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายของรัฐบาล...โดยมอบหมายให้ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)รับผิดชอบ เป็นเจ้าของโครงการ แต่เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วน..เร่งรีบ..จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ ครูแตกตื่นกับคูปองครูหัวละ 10,000 ที่ให้ครูเลือกช้อปปิ้งหลักสูตรอบรม...ผลที่ตามมาจึงไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของเสมา1 ผู้กุมบังเหียนในวังจันทร์เกษม เพราะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ ประกอบกับได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนักวิชาการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงเรื่องของงบประมาณ คุณภาพวิทยากร หลักสูตร ราคา และการเดินทางของครู  รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาครูในปี 2560  ซึ่ง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการจัดงบประมาณอบรมหรือคูปองให้แก่ครู สำหรับปีนี้ ซึ่งเป็นการจัดโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ระยะที่ 2 ปีนี้จะคุมเข้มมากขึ้น โดยจะมีหลักการที่สำคัญ  4 เรื่อง คือ  1. การคัดเลือกหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสถาบันคุรุพัฒนา ที่จะพิจารณาว่า หลักสูตรที่หน่วยจัดอบรมเสนอมา...

สพฐ.แจ้งปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี61 เกษียณ 2 หมื่นอัตรา

     ดร.อัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน สอบเดือนกรกฎาคม และรอบนี้จะบรรจุ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ นั้น  เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม ทั้งการทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ รวมถึงไม่ให้กระทบกับอัตรากำลังครูโรงเรียนเอกชน นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ดำเนินการปรับแก้ ปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งตามแผนการดำเนินการจะต้องสอดคล้องกันทั้งการย้ายครู  การขอใช้อัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ  และการสอบครูผู้ช่วยและบรรจุทดแทนอัตราเกษียณฯ ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้  โดยเบื้องต้นกำหนดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยไว้ คราวๆ ว่า จะรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม  สอบเดือนสิงหาคม และประกาศผลสอบต้นเดือนกันยายน      ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า   สำหรับปี 2561 มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณฯ...

จับตาอควาเรียมสองทะเล-เน็ตผี MOENet / แย้มรอนายกฯ เซ็นผลสอบซีซีทีวีโรงเรียนชายแดนใต้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ตนจะสะสางเรื่องทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่มีการบริหารจัดการกันในอดีต โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ "อควาเรียมสองทะเล" วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และการซื้อสัญญาณจากเครือข่ายเอกชนมาปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทาง MOENet ของ ศธ.ซึ่ง 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ โดยตนจะสะสางให้เสร็จก่อนที่จะลงจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ "มีบางคนสงสัยว่าเงินที่ผมยกเลิกใช้สัญญาณ MOENetจะเอาไปทำอะไร และมีคนที่เสียผลประโยชน์ปล่อยข่าวว่าผมจะเอาเงินไปทำอย่างอื่น บอกเลยว่าเงินจำนวนนี้จะลงไปที่ตัวเด็ก จะให้ ผอ.โรงเรียน ครู ที่อยู่ข้างล่าง ที่เขามีความขาดแคลน เรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน...

“หมอธี”เปิดทางผู้บริหารกระทรวงอื่นนั่งศธ.

     นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้า กรณีที่เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ2560 และประกอบมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คำสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่เกิดจากข้อที่ 13 ซึ่งเดิมกำหนดให้อำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด และกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นของศึกษาธิการจังหวัด( ศธจ.)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากเดิมที่เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยแก้ไขให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ 2 คณะ คือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา และคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ทั้ง 2 ชุด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มี...

“อุดม คชินทร” ชู “กระทรวงการอุดมศึกษา”สร้างมันสมองชาติ

ยุทธศาสตร์ประเทศ20ปี ซึ่งมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เป็นบทกำกับการปฏิบัติ มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการเติบโต บนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านแผนปฎิบัติการ 4ข้อ ได้แก่ 1.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 2.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรม รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ การท่องเที่ยว การเกษตร รวมถึงการสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมใหม่ 3.การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 4.การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV...

ปี 2561 ส่งเสริมคุณธรรมองค์กร-บุคคล มุ่งเน้น4ประการ”พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา”

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ซึ่งมี 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งประเด็นคือคณะกรรมการมีความเห็นว่า เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ และของประชาชนตั้งแต่เด็กจึงอยากให้ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นในปี 2561การคัดเลือกจะเน้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและบุคคล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนแผนแม่บท 4 ภาค ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยจะเน้นการส่งเสริมคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และ...
- Advertisement -

Recent Posts