“คุรุสภา”จัดงานวันครูโลกเรียบง่าย

สาส์นร่วมองค์กรนานาชาติ”ชี้”ต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาสู่วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ หรือ ยูเนสโก ประจำกรุงเทพมหานคร องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี 2561 (World Teachers’ Day 2018 Forum) เรื่อง สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ (The Right to Education Means the Right to a...

องค์การค้าฯยังไม่ปล่อยสสวท.จ้างพิมพ์หนังสือที่อื่น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า หลังจากเข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่องค์การค้าฯ ของสกสค. ได้เข้าไปตรวจสอบระบบการดำเนินงานและการเงินการบัญชีในหลายส่วน พบว่า ผลประกอบการ ในปีนี้ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท มีผลกำไรมากกว่าปีที่ผ่าน  ส่วนจำนวนยอดหนี้ เบื้องต้นอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากพอสมควร แต่มีแผนในการชำระหนี้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไว้แล้ว ขณะเดียวกันตนยังได้ลงไปตรวจสอบ รายการที่องค์การค้าฯ เป็นเจ้าหนี้ พบว่า มีอยู่หลายรายการ และยังไม่มีการลงไปติดตามเท่าที่ควร...

262 คน รับทุนเสมาฯปี61“สป”ทำคู่มือเบิกจ่ายละเอียดยิบ

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงความมคืบหน้าการจัดสรรทุนโครงการเสมาพัฒนาชีวิต ปี 2561 ว่า ขณะนี้ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะรับทุนจากกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตมาแล้ว โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากวิทยาลัยพยาบาล 25 แห่ง จำนวน 213 คน ที่จะรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และ ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของ สพฐ. จำนวน 49 คน...

ใช้มาตรฐานต่างประเทศประเมิน รร.นานาชาติ

จากการประชุมสามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนนานาชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ว่า การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ จะช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เต็มที่  ซึ่งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้ รมว.ศึกษาธิการ ต้องประกาศเกณฑ์มาตรฐานการประเมินและการประกันคุณภาพ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ จะใช้มาตรฐานขององค์กรต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานสากล โดยภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ตนจะประกาศใช้ ดังนั้น เมื่อประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับแล้ว โรงเรียนก็จะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานนั้น  และผลักดันให้โรงเรียนนานาชาติที่ยังไม่ได้มาตรฐานต้องใช้มาตรฐานสากลในการประเมินด้วย “ฝ่ายประเมินจะต้องไปดูว่าตรงไหนที่ยังขาด ก็ต้องเพิ่มเติมให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เป็นจริง ที่ผ่านมาผู้ประเมินจะคิดกันไปเองว่า มาตรฐานควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  จึงทำให้กลุ่มโรงเรียนนานาชาติรู้สึกเป็นกังวล เพราะโรงเรียนนานาชาติใช้มาตรฐานต่างประเทศ แต่ไทยเราบอกมาตรฐานนี้ใช้ไม่ได้ จะต้องใช้แบบโรงเรียนไทยซึ่งก็คงไม่ใช่  และโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กไทยเข้าไปเรียน จึงต้องทำมาตรฐานให้ดี การประเมินคุณภาพจึงให้ใช้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ”รมว.ศึกษาธิการกล่าวและว่า สำหรับโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่เป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ให้ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแบบเดียวกับโรงเรียนรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซี่งก็ไม่ต้องกังวลอะไร...

“อุษณีย์” ลงพื้นที่ โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ผอ.โรงเรียนดอนมดแดง นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะให้การต้อนรับ น.ส.อุษณีย์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา...

สุดเจ๋ง .. เพิ่มมูลค่าขวดพลาสติก ด้วยเครื่องตัด-ดึงยืดพลาสติกเป็นเส้นด้าย

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ไอเดียเจ๋งเปลี่ยนโลกประดิษฐ์ ‘เครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย’ แปลงขยะขวดพลาสติกเป็นเส้นด้าย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลงานของ นายเอกวิทย์ สายทับทิม นายสิรธีร์ พวงแย้ม และนายพัฒนากร รุ่งเรืองไกรศิริ ที่มีจุดเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาขยะจากขวดน้ำดื่มพลาสติกใสหรือขวดเพ็ท (PET) ที่มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นขยะที่ใช้เวลานานกว่า 450 ปีต่อ 1 ใบ กว่าจะย่อยสลาย หากนำไปหลอมละลายต้องใช้พลังงานและเกิดการสิ้นเปลือง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงต้องการเปลี่ยนขยะพลาสติกเหล่านั้นให้เป็นเส้นด้าย ถักทอขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่อไปโดยไม่ต้องนำไปหลอมละลาย โดยมี ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว และว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์ เป็นที่ปรึกษาประจำโปรเจ็ค เครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย...

“ทะลุ 7แสนแล้ว เข้าระบบชอปปิงคูปองครู ขณะที่ ผอ.โรงเรียนอนุมัติแค่ 1.7 ที่นั่ง”

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยยอดการลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่เปิดให้ลงทะเบียบระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2561  ว่า ยอดล่าสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าระบบ 711,385 ครั้ง ครูลงทะเบียน 70,432 ที่นั่ง ผอ.โรงเรียนอนุมัติ 17,508  ที่นั่ง  และมียอดครูขอยกเลิกการลงทะเบียนชอปปิงครั้งที่ 1  ณ...

พลังนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ช่วยชุมชนด้วย ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เรียนรู้วิถีชีวิต ศึกษาข้อมูลและช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 วันหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาและผู้คนในชุมชน เสียงสะท้อนจาก 2 นักศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เริ่มจาก   น.ส.สุนิตา หมีทองหลาง “กิ๊ก” เผยว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นจากปัญหาและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามบริบทต่าง ๆ “การช่วยชุมชนบึงกาสามครั้งนี้ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ เช่นในเรื่องความมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขพัฒนาชุมชน ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม...

จี้ก.ค.ศ. ทบทวนเกณฑ์ประเมิน ว13

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เปิดเผยว่า ตัวแทน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ศธ.0206.3/ว13 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 1,000 ราย ได้ยื่นหนังสือ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง ต่อ ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า ก.ค.ศ. มีหนังสือกำหนดหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม...
- Advertisement -

Recent Posts