เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ประธานไรซ์ไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ถึงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เริ่มเดินหน้าจัดการศึกษาปฐมวัย ขณะที่ทางไรซ์ไทยแลนด์ ก็มีการดำเนินการอบรมการจัดการสอนรูปแบบไฮสโคป (High Scope) ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะ สมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยที่ผ่านมาไรซ์ไทยแลนด์ได้มีการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้ทางไรซ์ไทยแลนด์ทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดอบรมบูธแคมป์ครูผู้สอนปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาทางไรซ์ไทยแลนด์ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา เน้นทำโครงการสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งตนมองว่าน่าจะสนใจและนำมาขยายผล ซึ่งลักษณะการดำเนินการจะเหมือนกับการอบรมบูธแคมป์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แต่ครั้งนี้เป็นบูธแคมป์ครูปฐมวัย ซึ่งจะไม่ใช่การบังคับแต่ให้เป็นหนึ่งทางเลือกแก่ครูและโรงเรียนที่สนใจ เพราะที่สุดเราก็มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานกลางที่ต้องจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ขอให้ทางไรซ์ไทยแลนด์ไปทำแผนมาเสนอว่าจะสามารถจัดอบรมได้จำนวนเท่าไร ส่วนกลุ่มเป้าหมายจะเน้นที่ครูปฐมวัยรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน สพฐ.ก็จะมีงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งด้วย

รศ.ดร.วีระชาติ  กล่าวว่า ไฮสโคป เป็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่ยากเกินไป ซึ่งครูทุกคนสามารถทำได้ และเกิดผลดีต่อเด็ก มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาทางไรซ์ไทยแลนด์ได้นำแนวทางดังกล่าวไปอบรมให้แก่ครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในส่วนการพัฒนาครูของ สพฐ.จะเน้นครูรุ่นใหม่ แต่จากนี้ต้องไปหารือร่วมกับคณะทำงาน เพื่อวางแนวทางให้ชัดเจน เพราะต้องการทำให้เกิดความยั่งยืน แม้อนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนแต่การพัฒนายังเดินหน้าได้ต่อเนื่อง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here