วันนี้ (9 ต.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ประธานไรซ์ไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ถึงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เริ่มเดินหน้าจัดการศึกษาปฐมวัย ขณะที่ทางไรซ์ไทยแลนด์ ก็มีการดำเนินการอบรมการจัดการสอนรูปแบบไฮสโคป (High Scope) ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะ สมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยที่ผ่านมาไรซ์ไทยแลนด์ได้มีการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้ทางไรซ์ไทยแลนด์ทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดอบรมบูธแคมป์ครูผู้สอนปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาทางไรซ์ไทยแลนด์ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา เน้นทำโครงการสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งตนมองว่าน่าจะสนใจและนำมาขยายผล ซึ่งลักษณะการดำเนินการจะเหมือนกับการอบรมบูธแคมป์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แต่ครั้งนี้เป็นบูธแคมป์ครูปฐมวัย ซึ่งจะไม่ใช่การบังคับแต่ให้เป็นหนึ่งทางเลือกแก่ครูและโรงเรียนที่สนใจ เพราะที่สุดเราก็มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานกลางที่ต้องจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ขอให้ทางไรซ์ไทยแลนด์ไปทำแผนมาเสนอว่าจะสามารถจัดอบรมได้จำนวนเท่าไร ส่วนกลุ่มเป้าหมายจะเน้นที่ครูปฐมวัยรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน สพฐ.ก็จะมีงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งด้วย

รศ.ดร.วีระชาติ  กล่าวว่า ไฮสโคป เป็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่ยากเกินไป ซึ่งครูทั่วไปสามารถทำได้ และเกิดผลดีต่อเด็ก มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาทางไรซ์ไทยแลนด์ได้นำแนวทางดังกล่าวไปอบรมให้แก่ครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนการพัฒนาครูของ สพฐ.จะเน้นครูรุ่นใหม่ แต่จากนี้ต้องไปหารือร่วมกับคณะทำงาน เพื่อวางแนวทางให้ชัดเจน เพราะต้องการทำให้เกิดความยั่งยืน แม้อนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนแต่การพัฒนายังเดินหน้าได้ต่อเนื่อง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here