เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. เป็นปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. คนใหม่ และแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสกสค.4 ราย คือ นายสำเริง กุจิรพันธ์,นายเอกศักดิ์ คงตระกูล, นางผานิตย์ มีสุนทรและนายวิมล จำนงบุตร  ในครั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสกสค. มาหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนบริหารงานองค์การค้าฯ ภาพใหญ่ โดยทาง องค์การค้าฯ ได้รายงานยอดหนี้สินที่มีทั้งหมดประมาณ  4,000 กว่าล้านบาท โดยได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เข้ามาช่วยดูแลจัดการหนี้สินและการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งมีข้อตกลงในระดับหนึ่งว่าต่อไปงานของ ศธ.ขอให้เลือกใช้บริการองค์การค้าฯ เป็นลำดับแรกก่อน

“ครั้งนี้ถือเป็นการพูดคุยที่ดี และบรรลุข้อตกลงว่าสกสค.และองค์การค้าฯจะทำงานร่วมกัน ถือเป็นองค์กรเดียวกัน ส่วนนายอรรถพลนั้น ผมไม่ได้มอบหมายให้ทำงานอะไรพิเศษ เพราะนายอรรถพลได้ ปวารณาตัว ว่า  จะไม่มีทางมีปัญหาเรื่องทุจริต และจะทำงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค นำพาสกสค.ไปสู่องค์กรซึ่งเป็นที่พึ่งของครูจริงๆและสัญญาว่าจะมีผลงานที่เป็นรูปธรรมใน 3 เดือน”นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ในส่วนปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การค้าฯ เบื้องต้น  ให้สกสค.และอง์การค้าฯ ไปจัดทำแผน บริหารจัดการในภาพรวม  โดยพิจารณาแหล่งเงินทุนซึ่งอาจจะเป็นสกสค.หรือสถาบันการเงินอื่น  ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง แต่ยืนยันจะไม่ไปแตะต้องจากโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) หรือเงินอื่น ๆ ของครูอย่างแน่นอน

นายอรรถพล กล่าวว่า ในวันที่ 17 ตุลาคม จะประชุมร่วมกับผู้บริหารสกสค.และเข้าปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. อย่างเป็นทางการวันที่ 19 ตุลาคม  อย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่รู้สึกหนักใจ และได้ให้สัญญากับ นพ.ธีระเกียรติ ว่าจะทำงานให้เห็นผลภายใน 3 เดือน ในส่วนการแก้ปัญหาขององค์การค้าฯ นั้นจะหารือร่วมกับนายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการศธ. เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ กันหากมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินขององค์การค้าฯ เพื่อนำมาลดภาระหนี้ก็ต้องทำ เพราะไม่รู้จะหวงสมบัติไว้ทำไม ถ้ายังเป็นหนี้  วันนี้ต้องแก้ไขปัญหาให้องค์กรอยู่รอด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here