ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยกรณีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีการแก้ไข 2 เรื่อง คือ เรื่องการขยายจำนวนการรับเด็กต่อห้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมกำหนด ให้รับนักเรียนได้ห้องละ 40 คน ก็เปิดโอกาสให้ขยายได้ ไม่เกิน 5 คนต่อห้อง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษามีอำนาจอนุมัติเบ็ดเสร็จภายในสถานศึกษาเอง ส่วนจำนวนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ให้คงไว้ห้องละ 30 คน และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้คงไว้ห้องละ 40 คน เท่าเดิม

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องที่สอง กรณีการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง ที่ประชุมบอร์ดกพฐ.เห็นชอบให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกก่อนโรงเรียนทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ตนยังไม่ได้ลงนาม เพราะต้องนำมติดังกล่าวไปหารือ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ก่อน

  • 6
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here