“บุญรักษ์”ยังไม่ลงนามรับนักเรียนปี 62 แต่มีแนวโน้มให้โรงเรียนเตรียมอุดมฯสอบก่อน เพื่อให้โอกาสเด็กเรียนเก่งเข้ามาชิงที่นั่งเรียน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยภายหลังเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ปีการศึกษา 2562 ว่า นโยบายของรมว.ศึกษาธิการ คือให้ความสำคัญกับเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กที่คิดว่าตัวเองเก่งได้เข้ามาชิงที่นั่งในโรงเรียนที่คิดว่าดีที่สุดก่อน ซึ่งก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะสอบก่อน และก็ตามมาด้วยโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง และโรงเรียนทั่วไปตามลำดับ โดยการสอบจะไม่ทิ้งห่างกันมากนัก

“ตอนนี้มีคนมองว่าถ้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบก่อน ทำให้โรงเรียนได้เงินเยอะ เงินสะพัด นั้น เท่าที่ดูไม่มีใครติดใจ แต่ที่สำคัญกว่าคือการให้โอกาสเด็ก ดังนั้นผมจะประสานไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาว่าโรงเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะขอยกเว้นค่าสมัครสอบได้หรือไม่ ส่วนเด็กที่ครอบครัวไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เรียนเก่งก็จะขอให้โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้โดยให้โรงเรียนทำหนังสือรับรองให้ถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย  ทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วย”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ฝายเลขานุการฯยังไม่ได้เสนอมติบอร์ดกพฐ.เรื่องการรับนักเรียนในสังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2562 มาถึงตน ซึ่งต้องปรับแก้รายละเอียดในการดำเนินการเพื่อไม่ให้ใครเดือดร้อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการต่อไป

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนการขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องนั้น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จที่สถานศึกษาและเขตพื้นที่ฯไม่ต้องมาถึงส่วนกลาง เพราะสถานศึกษาและเขตพื้นที่จะรู้ปัญหาได้ดีกว่า ทั้งนี้จะไม่ให้กระทบกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)ในปีนี้ด้วย

ทั้งนี้มติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีการแก้ไข 2 เรื่อง คือ เรื่องการขยายจำนวนการรับเด็กต่อห้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมกำหนด ให้รับนักเรียนได้ห้องละ 40 คน ก็เปิดโอกาสให้ขยายได้ ไม่เกิน 5 คนต่อห้อง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษามีอำนาจอนุมัติเบ็ดเสร็จภายในสถานศึกษาเอง ส่วนจำนวนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ให้คงไว้ห้องละ 30 คน และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้คงไว้ห้องละ 40 คน เท่าเดิม และการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง บอร์ดกพฐ.เห็นชอบให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกก่อนโรงเรียนอื่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here