เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ ยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ.เป็นประธาน โดยให้เวลาในการตรวจสอบ 30 วัน หลังมีบริษัทเอกชนร้องเรียนว่าการเขียนขอบเขตงานหรือ ทีโออาร์บางข้อเฉพาะเจาะจงเกินไป เช่น บริษัทต้องมีสำนักงานอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นต้น ขณะเดียวกัน  พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ ได้แนะนำให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่าทีโออาร์ดังกล่าวเฉพาะเจาะจงหรือไม่นั้น ว่า ตนได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว  โดยชี้แจงรายละเอียดที่มีการตั้งข้อสังเกตใน 2-3 ประเด็น ทั้งเอกสารที่ไม่ตรงกับทีโออาร์จริง หรือ สถานที่ตั้งหลังจากที่ได้รับสัญญาแล้ว ต้องมีสำนักงานอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ฯลฯ จากนี้ต้องรอว่าทางกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือตอบกลับมาเช่นไร

“ผมทำได้ตอนนี้คือการทำรายงานเสนอ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบและทำหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อสอบถามและชี้แจงรายละเอียดต่างๆประกอบ เพราะเป็นอำนาจของกรมบัญชีกลางในการวิเคราะห์ ส่วนจะตอบมาในทิศทางใดผมไม่ทราบ แต่ทางคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการยกร่างทีโออาร์ ก็ให้คำอธิบายที่ชัดเจน ในหลายประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็ขอให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ระบุดีกว่า ผมคงไม่สามารถตอบได้”ดร.สุภัทรกล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here