เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา( สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การค้าของ สกสค. ได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การค้าฯ เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนขององค์การค้าฯ ให้ถึงมือผู้เรียนทั่วประเทศทันก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 โดยขณะนี้มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 141 ร้านค้า ซึ่งเดิมมีเพียง 96 ร้านค้า และเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา มียอดสั่งจองสินค้า One day sales จำนวน 900 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ยังคงมียอดจองหนังสือที่ผลิตโดยองค์การค้าฯ เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ามียอดจองสูงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก โดยเป็นสินค้าในกลุ่มหนังสือแบบเรียนที่องค์การค้าฯ ได้รับลิขสิทธิ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วีระกุล กล่าวต่อไปว่า หนังสือแบบเรียนที่ผลิตโดยองค์การค้าฯ เป็นหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสินค้าในกลุ่มสะเต็มศึกษา และ PISA ซึ่งเป็นโปรแกรมทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา ว่านักเรียนจะมีศักยภาพหรือความสามารถที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตหรือสถานการณ์จริง ซึ่งองค์การค้าฯ เป็นผู้ผลิตหนังสือและอุปกรณ์ในชุดดังกล่าว เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยเน้นใน 3 วิชาหลักคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางความคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มวัยศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ในการเรียนการสอนของครู และนักเรียนทุกระดับชั้น

“ถือว่างาน One day sales ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่คาดไว้ ตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีความพอใจในส่วนลด และความจริงใจในการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย  และการที่ร้านค้าเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การค้าฯ เนื่องจากเป็นพันธมิตรที่ค้าขายร่วมกันมานาน มีความเชื่อมั่นในการทำงานขององค์การค้าฯ รวมถึงเชื่อมั่นในความสามารถของทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามองค์การค้าฯ ขอขอบคุณโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ไว้วางใจในการเลือกใช้หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่พิมพ์โดยองค์การค้าฯ อย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่าจะยังคงรักษาระดับราคา คุณภาพ และมาตรฐานในการผลิตหนังสือแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยต่อไป”ดร.วีระกุล กล่าว

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here