นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2562 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกระทรวงศึกษาธิการจึงได้การประกาศรายชื่อเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2562 โดย ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง

http://www.moe.go.th/moe/nipa/download/Announce2017TH.pdf

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here