เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายหลังจากการลงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนตาม”โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี .อุดรธานี นพ.ธีระเกียรติ ให้สัมภาษณ์ ว่า โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการ นำร่องในประเทศไทย 12 จังหวัดโดยแนวคิดนี้มาจาก”โครงการบ้านบัณฑิตน้อย”ประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีความก้าวหน้าและเป็นการดำเนินที่ถูกทางแล้ว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 20,000 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 และในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวกว่า 100 แห่ง
ผมอยากให้การเรียนการสอนวิทยาศาตร์มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ เพราะขณะนี้ยังขาดความเท่าเทียมด้านคุณภาพ เนื่องจากยังไม่มีการประเมินว่าเด็กที่เรียนในโครงการเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ หรือมีคุณภาพเท่ากับต้นแบบของประเทศเยอรมนี จึงอยากฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางแนวทางในการประเมินนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ดูผลลัพท์จากการทำโครงงานเท่านั้น”รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า อย่างไรตามเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เพิ่มวิทยากรด้านนี้ให้มากขึ้น รวมถึงจะต้องมีการสร้างความเข้าใจ และเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนวิทยาศาตร์ในโรงเรียนต่างๆด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการว่าโรงเรียนไหนขาดอะไรบ้าง เพื่อจะลงทุนทรัพยากรได้อย่างตรงจุด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย เพราะปัจจุบันพบว่า มีการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อย เนื่องจากมีการลงทุนที่ผิด เพราะให้คนที่ไม่รู้งานไปดูงาน เมื่อกลับมาแล้วก็ไม่สามารถต่อยอดอะไรได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ ซึ่งการดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์ สพฐ.จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนจะต้องไม่ทำให้เกิดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here