วันนี้ (ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สังกัด ศธ.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ดังนี้ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น รองเลขาธิการ กพฐ. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ชลบุรี สำนักงานปลัด ศธ. เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) น.ส.ประดินันท์ สตีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็น ผู้ตรวจราชการ ศธ. น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น ผู้ตรวจราชการ ศธ.

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศธภ.(ปทุมธานี) เป็น ศธภ.1 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศธภ. 6 (นครศรีธรรมราช) เป็น ศธภ.6 (นครศรีธรรมราช) นายสันติ แสงระวี รองศธภ. 8 (ยะลา) เป็น ศธภ.8 (ยะลา) นายชอุ่ม กรไกร รองศธภ.13 (อุบลราชธานี) เป็น ศธภ.13 (อุบลราชธานี) นายธีรพงษ์ สารแสน รองศธภ.10 (อุดรธานี) เป็น ศธภ. 10 (อุดรธานี) และ นายนิสิต ชายภักตร์ รองศธภ. 7 (ภูเก็ต) เป็น ศธภ. 7 (ภูเก็ต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า จริง ๆ แล้ว  ศธ.มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 15 ตำแหน่ง แต่ขณะนี้เสนอ ครม.อนุมติแต่งตั้ง 10 รายไปก่อน  ส่วนที่ว่างอยู่อีก ตำแหน่ง คือ เลขาธิการ กกอ.รองเลขาธิการ กกอ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กอศ.ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตำแหน่ง ซึ่งสัปดาห์หน้าจะยังไม่มีการเสนอรายชื่อทั้ง ตำแหน่งนี้  ต้องค่อยขยับ เรื่องคนต้องคิดกันนาน ๆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here