วันนี้ (9  ม.ค.) ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ม.ค. 2562 ที่หอประชุมคุรุสภาและบริเวณ ศธ. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า  ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลในการจัดงานวันครู ใน 4 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้กับครู หรือการพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การซ่อมแซมบ้านพักครูที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมให้มีสภาพดีขึ้น รวมถึงการสร้างใหม่ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่สะดวกมากขึ้น การปรับปรุงรูปแบบการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของครูที่อดีตมีประมาณ 18% ยกเลิกการหักเงิน 0.5-1% ที่ต้องส่งให้แก่ธนาคารออมสินและกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) คืนให้แก่ครูทำให้ครูมีเงินเพิ่มขึ้น เพิ่มเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าภารโรงให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดการยกเลิกการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงานหรือ Logbook สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของรัฐบาลนี้คือให้ครูทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ ได้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกมิติตามศักยภาพ ซึ่งตอนนี้ผมก็มีแนวคิดเรื่องขยายเวลาให้ครูเกษียณอายุราชการ ที่ปกติจะเกษียณเดือนต.ค.ไปเป็นในช่วงเดือนมี.ค. เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนได้จนครบภาคการศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมาพบบางโรงเรียนพอครูเกษียณก็ไม่มีปัญหาขาดครู ซึ่งตรงนี้เป็นความคิดต้องไปศึกษาข้อกฎหมายเเละความเป็นไปได้ และไม่แน่ใจว่าจะเกิดได้ทันในช่วงรัฐบาลนี้หรือไม่ แต่ถ้าไม่ทัน ก็หวังว่ารัฐบาลต่อไปจะได้ไปศึกษาความเป็นไปได้

ด้าน นายการุณ กล่าวว่า การจัดงานวันครู ในปีนี้จะจัดขึ้น 3 วันระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.นี้ โดยเเบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง พล.อ.ประยุทธ์ จะเดินทางมาเป็นประธานในงานเเละร่วมคารวะครู คือ พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นครูสอนขณะเรียนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วน นพ.ธีระเกียรติ จะคารวะครู คือ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นครูขณะที่เป็นนักศึกษาเเพทย์ นอกจากนี้ ได้จัดเเสดงนิทรรศการผลงานของ ศธ.ในรอบ 4 ปี ในหัวข้อ คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย และสร้างเด็กไทย4.0 และมีกิจกรรมปาถกฐาเรื่อง คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี สำหรับส่วนภูมิภาค จะมีการจัดงานสัปดาห์วันครูระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.เช่นเดียวกัน ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา การกำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา เป็น“หนึ่งคำขวัญหนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก เป็นต้น

ทั้งนี้ คุรุสภาขอเชิญชวน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมกิจกรรมวันครูและร่วมระลึกถึงพระคุณครู ภายใต้แนวคิดที่ว่า “นึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การส่งบัตรคาราวะครูออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th การแชร์ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อครูผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พร้อมติด #วันครู2562 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Khurusaphaofficial” หรือดาว์นโหลดสติกเกอร์ไลน์“Teachers’ Day” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here