ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพท.) จำนวน 40 ตำแหน่ง โดยเป็น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 31 ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 9 ตำแหน่ง  ซึ่งได้จัดสอบ ภาค ก ประเมินประวัติ ประสบการณ์ทางการทำงานและประเมินผลงาน  สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้โดยการสอบปรนัย  และ ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินศักยภาพไปแล้วนั้น  ขณะนี้ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข จำนวน 2 เท่าของตำแหน่งว่าง โดยเป็นการประกาศตามลำดับที่นั่งสอบ  และจะเข้าสู่การประเมินภาค ค  สัมภาษณ์ ในวันที่ 10 ก.พ.62  และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 4,906 ตำแหน่ง โดยเป็นสังกัด สพป.พื้นที่ปกติ 4,647 ตำแหน่ง สพม.พื้นที่ปกติ 72 ตำแหน่ง สพป.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 173 ตำแหน่ง สพม.เขตพัฒนาพิเศษฯ 2 ตำแหน่ง และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) 12 ตำแหน่ง นั้น  ขณะนี้ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก  รวมจำนวน 8,735 คนแล้วเช่นกัน  และจะมีการจัดสอบภาค ข  และ ภาค ค โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  และ สศศ. ในวันที่ 9 ก.พ.ต่อไป ทั้งนี้คนที่สามารถทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นเวลา 2 ปีทุกคน

  • 126
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here