3 โรงเรียน กทม.-สมุทรปราการ-นครปฐม ปิดต่อหนีฝุ่นพิษ สพฐ. เตรียมจัดคอร์สอบรมครู-นักเรียนเขียนโปรแกรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกล KidBright 

วันนี้ (5 ก.พ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ดีขึ้น ไม่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเมื่อวานนี้ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม แจ้งปิดเรียนสอนเพียง 11 แห่ง จากโรงเรียนในการดูแลทั้งหมด 1,280 โรง โดยล่าสุดในวันนี้ได้รับรายงานโรงเรียนทยอยเปิดเรียนจนเกือบครบแล้ว ยกเว้นเพียง 3 โรงเรียนใน 3 จังหวัดที่ยังคงปิดเรียนอยู่ โดยมีนักเรียนได้รับผลกระทบ 2,843 คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางบัว ปิดเรียน 4-5 ก.พ. จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนหนามแดง (เขียวอุทิศ) และจังหวัดนครปฐม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. ส่วนสาเหตุที่ยังปิดต่อเพื่อล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งขึ้นมา ทั้งนี้ การเปิดปิดต่อ สพฐ.ให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนใช้อำนาจ ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจหากเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถสั่งปิดได้ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งตนเชื่อว่าการที่ให้มีการปิดเรียนชั่วคราวในสัปดาห์ 

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า มาตรการปิดโรงเรียนที่ผ่านมา จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ระยะยาวก็ต้องช่วยกันดูแล ทั้งนี้ได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ขอความร่วมมือช่วยกันดูแล รณรงค์ตั้งแต่การสำรวจยานพาหนะของผู้ปกครอง การวัดค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 วันละ 4 ช่วงเวลา และนำข้อมูลมาวางแผนร่วมกับคณะกรรมการการสถานศึกษา ผู้ปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ สพฐ.เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 86 คน ใน 43 โรงเรียน กทม.และปริมณฑล ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้เรียนวิทยาการคำนวณ เด็กจะได้ฝึกการเขียนโปรแกรม (Coding) การวัดตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนตนเอง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here