วันนี้ (ก.พ.นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหาร ศธ.ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยเด็กและเยาวชนอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และได้กำชับให้ ศธ.ดูแลใกล้ชิด ซึ่ง ศธ.ได้ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 ศธ.ที่มี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.เป็นประธาน โดยขณะนี้ได้กำหนดมาตรการมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระยะเร่งด่วน และระยะยาว

นายชลำ กล่าวต่อไปว่า โดยระยะเร่งด่วน ให้สถานศึกษาในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพกำหนดให้นักเรียนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน ในกรณีที่มีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ สอศ.ผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ จำนวน 750 ชุดและให้บริการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาลดควัน ลดฝุ่น Fix iT Center 100 ศูนย์บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน 140,000 ชิ้น แจกจ่ายให้สถานศึกษาและประชาชนที่ศูนย์อาชีวะอาสาลดควันฯ กำหนดให้รถยนต์ของหน่วยงานราชการ และบุคลากรของ ศธ.เข้ารับการตรวจสอบสภาพรถกับศูนย์อาชีวะอาสาฯ ซึ่งรถที่ได้รับตรวจสอบจะได้รับสติ๊กเกอร์ว่า “ผ่านการตรวจสภาพรถ” ซึ่งข้อมูลจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ จะผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้ ให้สถานศึกษากำหนดวันจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ภายในเดือนก.พ.นี้

“ส่ำหรับมาตรการระยะยาว กำหนดให้ทุกส่วนราชการลด หรือ หลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มคนจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รณรงค์ให้ข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษาเดินทางด้วยระบบขนส่งทางมวลชน และวางแผนการเดินทางโดยใช้รถยนต์ร่วมกัน (Car Poo) ให้ทุกส่วนราชการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา นอกจากนี้ ให้สร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา “ผู้พิทักษ์ PM 2.5” ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม รวมถึงให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในทุกระดับชั้น ให้ตั้งคณะกรรมการกำหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับมลพิษในสถานศึกษา และให้มีการประเมินประจำทุกปีเพื่อการรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตลอดจนให้ สอศ.และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศด้วย

  • 2
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here