ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงความห่วงใยและให้สำคัญกับการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ที่ต้องการมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่การเรียนอาชีวะมากขึ้น และยังทรงเห็นว่า การศึกษาคือการให้มีงานทำ ดังนั้นการส่งเสริมให้คนมีอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทรงย้ำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สนับสนุนเรื่องนี้เป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ หรือทักษะด้านต่าง ๆ โดยสอศ. จะต้องทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด รวมถึงต้องเข้าไปดูแลนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ต่อยอดมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้นด้วย

“พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่า ขอให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในรายละเอียดมากขึ้น สามารถสร้างและทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และให้เผยแพร่ผลงานนั้นไปสู่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ทรงชี้แนะให้สอศ.ไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้ง กศน. สพฐ. และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย”เลขาธิการ กอศ.กล่าว

ดร.สุเทพ  กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เตรียมประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 นั้น ตนมั่นใจว่า จะไม่กระทบกับการรับเด็กอาชีวะ เชื่อว่า เด็กจะเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะหากเรียนสายสามัญแล้วเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสจะตกงาน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมตัวเลขบัณฑิตตกงานปีละกว่า 1 แสนคน  ขณะที่ถ้าเรียนสายอาชีพ โอกาสมีงานทำสูง เพราะเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประทศ ไม่ว่าจะเป็นเมคคาทรอนิกส์ อากาศยาน  โรบอท เป็นต้น  นอกจากนี้ สอศ. ยังมีการพัฒนาอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การมีงานทำ และความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ตามขณะนี้ สอศ.และสพฐ.ก็มีความร่วมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญอยู่แล้ว  ซึ่งแม้ สพฐ.จะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมได้ การเรียนทวิศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพด้วย เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการมีงานทำ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here