นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ซึ่งมี 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งประเด็นคือคณะกรรมการมีความเห็นว่า เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ และของประชาชนตั้งแต่เด็กจึงอยากให้ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นในปี 2561การคัดเลือกจะเน้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและบุคคล

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนแผนแม่บท 4 ภาค ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยจะเน้นการส่งเสริมคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และ จิตอาสา ซึ่งจะมีการรณรงค์และสร้างการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ระดับโรงเรียน ชุมชน จนถึงบริษัท ห้างร้าน โดยคุณธรรมทั้ง 4ประการนี้ จะเป็นหัวข้อหลักที่จะใช้จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2561 ด้วย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณารูปแบบการจัดงาน ที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและส่งเสริมคุณธรรมในประเทศให้เข้มแข็งและยังยืนต่อไปในอนาคต

“รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องคุณธรรม จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้เป็นรากฐานที่แข็งแรงของประเทศ อย่างไรก็ตามการส่งเสริมคุณธรรมนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันอยู่แล้ว แต่คิดว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ควรนำไปรณรงค์ในเด็กให้มากขึ้น ที่สำคัญการสอนหน้าที่พลเมืองซึ่งน่าจะมีสอดแทรกอยู่ในวิชาต่างๆ อยู่แล้ว หากได้มีการเน้นย้ำและมีการพูดเรื่องการส่งเสริมการสร้างความดีให้มาก เชื่อว่าจะเป็นการกำหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับได้อย่างแน่นอน”นายสุวพันธุ์ กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here