วานนี้ (17 ส.ค.) เวลา 09.30 น.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศ (สนท.) เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกเรื่องข้อเรียกร้องของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน รมว.ศึกษาธิการ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.พร้อมด้วยนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กช.ในฐานะโฆษก ศธ.รับเรื่องแทน ซึ่งกลุ่ม สนท.ได้มีการชูป้ายข้อความ “หยุด!ควบคุมเสรีภาพ นักเรียน นักศึกษา” ด้วย


นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ประธาน สนท. กล่าวว่า ดังที่เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ…ตามข้อเสนอของศธ.โดยมีสาระสำคัญต่างจากกฎกระทรวงฉบับก่อนหน้า 3 ประการ ดังนี้ 1. ห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ และ3. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน

สนท.ในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาเล็งเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาเนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อความหมายกำกวมสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมือง และเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา สนท.จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและ ศธ.ยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวและให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นเจ้าของชีวิตของตนในตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษาทั้งนี้โปรดตระหนักว่านักเรียน นิสิต นักศึกษาคือผู้ที่จำต้องแบกรับผลจากการดำเนินกิจการทั้งปวงของรัฐบาลและ ศธ.


“อยากเรียกร้องให้รัฐบาล ศธ.ยกเลิกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวโดยเฉพาะข้อที่ห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม สามารถตีความได้กว้างไม่ต่างจากกฎหมายทางการเมือง ซึ่งการรวมกลุ่มควรกำหนดให้ชัดเพราะกฎหมายไม่มีตา ขึ้นกับคนใช้ ถ้าวันหนึ่งมีการตีความว่าการแสดงออกทางความคิด คือการมั่วสุม ต่อไปเด็กจะแสดงความคิดเห็นให้แก่รัฐบาลและ ศธ.ได้อย่างไร จึงอยากขอให้ยกเลิกร่างกฎกระทรวง และขอให้ ศธ.ให้คำสัญญาว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียน นักศึกษาจะไม่ถูกคุกคาม เพราะถึงวันหนึ่งหากมีการเปลี่ยนรัฐบาล รัฐมนตรี หรือแม้แต่ปลัด ศธ.จะมีอะไรเป็นหลักประกันว่ากฎกระทรวงนี้จะไม่ถูกนำมาใช้ปิดปากเราในการแสดงออก”นายพริษฐ์ กล่าว

นายการุณ กล่าวว่า การแก้ไขร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เจตนาเพื่อดูแลคุ้มครองดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ปรับแก้ไขเพิ่มให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ ในข้อกังวลที่ทางกลุ่ม สนท.กังวลเรื่องห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม ก็หมายถึงอาจจะมีการรวมกลุ่มทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ก่อเหตุวิวาท แข่งรถจักรยานยนต์ เสพยา ฯลฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง ขณะที่เรื่องกระทำพฤติกรรมทางชู้สาวไม่เหมาะสม ก็เป็นห่วงกรณีที่ผ่านมามีภาพโป๊ เปลือย ที่ไม่ควรปรากฎออกมา ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ศธ.ในฐานะดูแลนักเรียน นักศึกษาก็ต้องมีมาตรการมากำกับดูแล

“ศธ.จะรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา ยืนยันว่าการห้ามรวมกลุ่ม มั่วสุมไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมือง และยืนยัน 180% ว่า ศธ.จะไม่มีการนำร่างกฎกระทรวงนี้มาอ้าง ไม่มีนัยยะทางการเมือง ทุกคนยังมีเสรีภาพตามปกติ ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ก็ทราบถึงข้อกังวลได้ย้ำให้มาทำความเข้าใจถึงเหตุผลในการแก้ไขร่างดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องดีที่ทุกคนมาตั้งข้อสังเกต แต่ก็อยากให้ศึกษารายละเอียดเชิงลึกด้วย”นายการุณ กล่าว

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายการุณแล้ว ทั้งนี้ ยืนยันว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอน และเป็นกฎกระทรวงฉบับเดิมนั้นใช้มาแต่ปี 2548 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่มุ่งดูแลเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี การแก้ไขครั้งนี้ก็ให้เหมาะสมทันกับเหตุการณ์ และเป็นหลักการปกติที่การดูแลเด็กก็ต้องมีการกำหนดมาตรการ การลงโทษให้ชัดเจน ให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางการดูแลนักเรียนได้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here