เมื่อวันที่ 25 กันยายน รศ. เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการกมว. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู และมีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 4 ชุด คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ส่วนกรณีนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังสี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 8 กาญจนบุรี ผู้ต้องหาคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน กรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวย 30 ล้าน นั่น เรื่องนี้ถือว่าคดียังไม่ยุติ กมว.จึงยังไม่สามารถพิจารณาอะไรได้ ขณะที่กรณีนายณฐาภพ บุญทองโท อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกกล่าวหาแช็ตไลน์กับนักเรียนหญิงอายุ 14 ปี ชั้น ม.2 นั้น ทราบว่า ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว ซึ่งกมว. สามารถดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตฯ ได้ แต่ยังไม่มีการเสนอเรื่องเข้ามาหารือ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 ชุด โดยเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อเสนอกมว. เพิกถอนใบอนุญาตฯ ต่อไป ซึ่งหากถูกเพิกถอนจะมีผลให้ไม่สามารถเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ ทั้งรัฐ และเอกชน
“กรณีครูปรีชา เกิดขึ้นขณะที่กมว. ชุดนี้ยังไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นจึงยังไม่มีต้นเรื่องเข้ามาในที่ประชุม จากนี้คณะอนุกรรมการชุดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ น่าจะไปพิจารณาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกมว.ครั้งต่อไป ซึ่งต้องไปสืบข้อเท็จจริงว่า ครูปรีชาผิดจรรยาบรรณข้อไหน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจ เพราะกมว.ไม่มีมาตั้งแต่ปี2558 และมีเรื่องตกค้างมาจากกมว.ชุดเดิม และมีเรื่องทางจรรยาบรรณค้างอยู่ถึง 900 กว่าเรื่อง ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง “ ประธาน กมว. กล่าวและว่าอย่างไรก็ตามหน้าที่ของกมว.ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องจรรยาบรรณอย่างเดียว ยังมีเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย

รศ.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาคุรุสภา มีการให้รางวัลครูจำนวนมาก และไม่เคยมีการนำรายชื่อครูที่ได้รับรางวัลมาพิจารณาเพิกถอนเลย ดังนั้นสิ่งที่กมว.ชุดนี้จะทำคือ ครูคนใดที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภาไปแล้ว ในอนาคตถ้ามีประวัติที่ทำให้เสื่อมเสีย ต่อจรรยาบรรณ เราจะเพิกถอนรางวัลของครูคนดังกล่าวออก หรือครูที่มีปัญหาอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ เมื่อมาขอต่อใบอนุญาตฯ จะระงับการต่อใบอนุญาตฯไว้ก่อน จนกว่าคดี หรือการสอบสวนจะสิ้นสุด ดังนั้นเมื่อไรก็ตามเมื่อครูรายใดถูกระงับหรือพักใช้ใบอนุญาตฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้ แต่หากถูกเพิกถอน ก็จะไม่สามารถทำอาชีพเป็นครูได้เลย และเท่าที่ทราบมีครูที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากคุรุสภา ไปแล้วกว่า 1 หมื่นราย ดังนั้นต่อจากนี้ จะให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจว่า ครูที่ได้รางวัลจากรคุรุสภา และมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณกี่ราย ติดคดีอะไรบ้าง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ตนยังสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจด้วยว่า ครูปรีชาเคยได้รับรางวัล อะไรจากคุรุสภาบ้าง ถ้าได้ก็อาจต้องมีการเพิกถอน แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่มีชื่อครูปรีชาได้รับรางวัลจากคุรุสภา

     สำหรับการมอบรางวัลของคุรุสภาในปีต่อไป จะ มีการปรับปรุงใหม่โดยให้ครูสมัครเข้ามาให้คุรุสภาคัดเลือก ตามคุณสมบัติที่กำหนด จากเดิม ที่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้คัดเลือก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here