เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีเเห่งประเทศไทย(ทปอ.)พร้อมด้วย รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รักษาการเลขาธิการ ทปอ.  ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. และ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ที่ปรึกษา ทปอ. ได้แถลงข่าวประกาศความพร้อมโค้งสุดท้ายระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 พร้อมเปิดตัวระบบไอทีการรับสมัคร โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ทปอ.ได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการสมัคร ทีแคส 62 ที่มีประสิทธิภาพสูง เน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เชื่อมต่อกับระบบของสถาบันอุดมศึกษาเเต่ละเเห่ง ประกอบด้วย 3 ระบบที่ดำเนินการผ่าน www.MyTCAS.com ได้แก่  1.ระบบลงทะเบียน โดยนักเรียนต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวขึ้นเอง กำหนดใช้ Username ด้วยเลขประจำตัว 13 หลัก และกรอกรหัส 8 ตัวอักษร ซึ่งเป็นระบบกลางของการรับสมัคร ครอบคลุมการประกาศผลการคัดเลือก การยืนยันสิทธิ์เเละสละสิทธิ์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า  ระบบที่ 2.ระบบ AI ช่วยประเมินความเหมาะสมของสาขาเรียน ผ่าน “โปรแกรมเลือกคณะด้วย AI”ที่จะช่วยเด็กประเมินตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจได้  และ 3.ระบบข้อมูลข่าวสารครบวงจร หรือ TREQ(ทีเรก) เว็บไซต์ www.MyTCAS.com เป็น one stop digital service ซึ่งเปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการไปเเล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้รวบรวมข้อมูลทีแคส รอบ 1 และรอบ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าระบบใช้งานกว่า 6.5 แสนครั้ง ทั้งนี้ ระบบ ทีแคส 62 พร้อมเปิดตัวใช้งานเต็มรูปแบบวันที่ 1 ธ.ค.นี้  ซึ่งมั่นใจว่าระบบการสอบคัดเลือกในปีนี้มีการพัฒนาเเละเปลี่ยนเเปลงให้ดีขึ้น จะไม่เจอปัญหาระบบล่มเหมือนปีที่ผ่านมา

“ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม ทีแคส 62 ทั้งสิ้น 92 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. 28 แห่ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 20 แห่ง เเละสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด 6 แห่ง ซึ่งขณะนี้ ทปอ.ได้รับสมัครทีแคส รอบ 1  เเละ 2 เเล้วกว่า 90% ได้รับเเจ้งที่นั่งล่าสุด รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 68 แห่ง 733 คณะ 7,651 สาขาวิชา รวม 122,883 ที่นั่ง  ส่วนรอบ 2 รับสมัคร 66 แห่ง 706 คณะ 6,497 สาขาวิชา รวม 94,054 ที่นั่ง  ทั้งนี้ ทปอ.กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทุกแห่งต้องเเจ้งการรับสมัครทุกรอบให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้”ประธาน ทปอ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง ตรวจทานระเบียนผลการเรียน(ปพ.1)ที่โรงเรียนออกให้ต้องตรงกับที่ส่วนกลางส่งด้วย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการสมัคร โดยเฉพาะในรอบ 4 ที่ต้องใช้เกรดในการรับสมัคร

ด้าน ดร.พีระพงศ์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ระบบ ทีแคส 62 สามารถรองรับการใช้งานได้มากขึ้น เพราะระบบมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง4 เท่า คือ จากเดิม 30 ซีพียูเป็น 120 ซีพียู มีการแบ่งเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งานเป็น 3 เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะทำงานสอดคล้องมีศักยภาพในการรองรับการเข้าถึงได้สูงถึง 30,000 ครั้งต่อวินาที ทปอ.มั่นใจว่าจะเพียงพอต่อการใช้งาน จึงอยากเน้นย้ำกับนักเรียน คือ ทุกคนต้องสมัครลงทะเบียนทีแคส 62 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป เพื่อสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบ  62 และต้องตรวจสอบฐานข้อมูลที่บรรจุไว้ให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบัญชีนี้ยังมีความสำคัญในการประกาศผลการรับสมัครทุกรอบ รวมถึงใช้เป็นระบบในการบริหารจัดการสิทธิ เช่น การยืนยันสิทธิ หรือสละสิทธิ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครลงทะเบียนได้จากคู่มือที่เปิดให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์เช่นเดียวกัน

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ที่ปรึกษา ทปอ.กล่าวว่า ขอเตือนน้อง ๆ เรื่องการปรับแก้ข้อมูลในระบบ ทีแคส 62 โดยเฉพาะการปรับแก้เกรด หากเกรดที่แก้เป็นข้อมูลเท็จ มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าเรียน เพราะถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่ง และเป็นการตัดอนาคตของตนเอง รวมถึงอยากให้โรงเรียนจัดทำข้อมูล ปพ.1 ให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ส่วนกลางส่งให้ ทปอ.ด้วย  เพราะ ทปอ.จะยึดตามใบปพ. 1 จากส่วนกลางเป็นหลัก ดังนั้นถ้า ปพ.1 ที่เด็กมายื่นไม่ตรงกันก็ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง โรงเรียนเป็นผู้ถือชะตากรรมเด็กต้องทำเรื่องนี้ให้ถูก จะได้ไม่มีปัญหาในการเข้ามหาวิทยาลัย และเมื่อระบบเปิดก็ใช้อยากให้นักเรียนรีบเข้ามาสมัคร และตรวจสอบ ตรวจทานคะแนน ข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ถ้ามีอะไรผิดจะได้แก้ไขกับทางโรงเรียนได้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here