เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ตนได้รับข้อมูลมาว่า บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ได้จดทะเบียนและเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ว่า ตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2560 อนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการได้ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่มีการตั้งคำถามว่า ถ้าบริษัทนั้นเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนซึ่งไม่ต้องเสียภาษีเช่นนี้ทางจริยธรรมถูกต้องหรือไม่ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพราะส่วนตัวมองว่าเมื่อธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีและไประดมทุนเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นและไม่ต้องเสียภาษีมากขึ้น แบบนี้จะถูกหรือไม่โดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับการศึกษา ขณะเดียวกัน ตนได้หารือกับนางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ขอให้ทางสมาคมฯไปพูดคุยกันเองก่อนและหาแนวทางเรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันตนก็คงต้องหารือกับกระทรวงการคลังด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  เรื่องนี้ต้องให้ทางสมาคมฯไปคุยกันเองก่อน เพราะมองในมุมรัฐบาลถ้ามาในรูปแบบนี้ก็เป็นการแสดงเจตจำนงว่าต้องการผลกำไร ซึ่งถ้าต้องการกำไรมาก เราก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าทำแบบนี้กระทรวงการคลังอาจจะต้องเก็บภาษีหรือไม่ ซึ่งก็อาจจะเกิดผลกระทบในวงกว้าง ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตนให้ไปดูเรื่องการตีความว่าถูกหรือไม่ และให้ประสานกับทางตลาดหลักทรัพย์ว่าต้องดำเนินการอย่างไร ใครมีหน้าที่อย่างไร ทำตรงนี้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทแห่งนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียนเอกชนไม่ต้องเสียภาษี สุดท้ายจะกลายเป็นธุรกิจการศึกษา ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญและถ้าเป็นเช่นนั้นเหมือนกับโรงพยาบาลที่ถูกเก็บภาษี หากเป็นธุรกิจการศึกษาก็ต้องเสียภาษี เพราะนโยบายของรัฐที่ไม่เก็บภาษีก็เพราะถือว่าเป็นการจัดการศึกษา ดังนั้น คงไม่สามารถเบรกเรื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ตนก็พยายามเบรกทำตามอำนาจหน้าที่และในกฎหมายอนุญาตให้ตนทำ  ซึ่งในแง่ของกฎหมายอาจจะถูกต้องแต่ในจริยธรรมถูกต้องหรือไม่ ตรงตามเจตนารมณ์จัดการศึกษาของประเทศหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทนี้ทำสำเร็จก็อาจจะมีแห่งอื่นตามมา เท่าที่ศึกษาก็พบว่าในอดีตทราบว่ามีบางโรงเรียนเคยคิดจะทำ แต่ทำไม่ได้ และก็ถอนตัวเองออกไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here