นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดแคลนช่างทักษะฝีมือที่มีความเป็นเลิศ ในกลุ่มวิชาปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ยานยนต์ และ แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จึงได้ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และกลุ่ม ปตท. รวมถึงบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลายบริษัท ดำเนินการโครงการพิเศษทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี กล่าวต่อไปว่า โครงการพิเศษทุนการศึกษา นี้ ถือเป็นโครงการทุนการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพราะผู้เรียนจะได้รับทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร มีที่พัก มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน มีประกันสุขภาพ เมื่อเรียนจบจะมีงานทำทันที โดยเด็กจะรู้ตัวตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนว่าจะได้ทุน ได้งานของสถานประกอบการไหน แต่ทั้งนี้โครงการนี้จะมีเงื่อนไขเข้มข้นมาก หากเด็กรับไม่ได้ หรือ ทำตามเงื่อนไขไม่ได้และออกไปกลางคันก็ต้องใช้ทุนคืนทั้งหมด


“โครงการนี้ถือเป็นการยกระดับการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา โดยเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษาและสถานที่ฝึกงาน รวมถึงพิจารณารับเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก สำหรับปีนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว โดยจะเปิดถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้”นายรุ่งนิรัญกล่าว

  • 4
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here