รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” เข้าพัดถล่มอย่างหนักในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างหนักทั้งต่อสภาพบ้านเรือน และระบบไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อวันที่ 6 ..ที่ผ่านมา อาจารย์วิโรจน์ องอาจ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มจพ. พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มจพ. จำนวน 15 คน ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และซ่อมแซม ฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของประชาชน บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับผลพายุโซนร้อน “ปาบึก” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางไปยังพื้นที่โดยบริษัทศรีสุเทพทัวร์

  • 109
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here