ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ออกประกาศตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งมุ่งเน้นให้ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยมีมาตรการที่สำคัญ เพื่อให้ทุกสำนักงานของสพฐ. มีระบบการจัดการขยะตามระบบมาตรฐานสากล และมีการประเมินทุกเดือนเพื่อรายงานที่ประชุม สพฐ. รวมทั้งมอบหมายให้ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ก็ได้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทุกเขต จัดระบบกำจัดขยะ โดยให้ถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.สพท.ด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนโรงเรียนที่มีการนำร่องมาบ้างแล้วก็ได้สั่งการให้ดำเนินการเต็มพื้นที่แล้วเช่นกัน โดยเน้นใน 2 เรื่อง คือ ให้มีระบบการกำจัดขยะที่ถูกต้อง และให้มีการประเมินจิตสำนึกของเด็กโดยพิจารณาจากความสะอาดการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งตนได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว นอกจากนี้ยังขอให้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟมด้วย

“ที่ผ่านมาเราเน้นการจัดการขยะ โดยนำขยะมาใช้ประโยชน์ด้วยหลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น โดยมีการจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากมายจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก แต่ต่อไปนี้จะเป็นการยกระดับต่อยอด ลดปริมาณขยะทำให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero waste) เช่น กรณีถุงพลาสติกที่น่าจะสามารถทำให้เป็นศูนย์ได้ แต่อะไรที่ยังทำให้เป็นศูนย์ไม่ได้ก็ต้องใช้หลัก 3R แต่ต้องลดปริมาณลงให้ได้ เพราะเป้าหมายสุดท้ายคือทำอย่างไรให้ไม่มีขยะและไม่สร้างภาระให้กับโลก” ดร.บุญรักษ์กล่าว

 

  • 6
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here