เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบตามที่ศธ.เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดศธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย แบ่งเป็นระดับ 11 จำนวน 1 ราย คือ  นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และระดับ 10 จำนวน 2 ราย คือ  นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดศธ. เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองปลัดศธ. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เหตุผลที่แต่งตั้งนายสัมพันธ์ นั้น นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้เสนอชื่อให้ตนพิจารณา ประกอบกับนางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการกกอ. ได้ทำหนังสือถึงตนให้เร่งแต่งตั้งเลขาธิการกกอ.คนใหม่ เนื่องจากภาระงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ค่อนข้างมาก ดังนั้นตนจึงแต่งตั้งเลขาธิการกกอ.ขึ้นมา บริหารงาน ส่วนการแต่งตั้งน.ส.ดุริยา เป็นรองปลัดศธ.  นั้น เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน ซึ่งน.ส.ดุริยา มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศมานานกว่า 30 ปี และถ้าให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการศธ. แล้วให้ไปทำหน้าที่ตรงนี้แทน ก็อาจจะไม่เหมาะสมนัก จึงแต่งตั้งเป็นรองปลัดศธ. เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน แต่เนื่องจาก ตำแหน่งรองปลัด ไม่ว่าง จึงต้องย้ายนายพีระ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อีกทั้งเป็นคนสพฐ.เก่า ขณะที่สพฐ.ยังขาดคนทำงานด้านวิชาการ นายพีระจึงเหมาะสมที่สุดในช่วงนี้ที่จะเข้ามาช่วยงาน สพฐ.ซึ่งทำให้ตนรู้สึกเบาใจ

“ ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ที่ว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง ผมเคยเสนอชื่อไป แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งยังต้องรอก่อน และยังเหลือตำแหน่งผู้ตรวจราชการศธ. อีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งจะยังไม่รีบดำเนินการ การแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อน ที่สำคัญไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง  ยิ่งตอนนี้ยิ่งต้องระวัง ต้องเลือกคนที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง และทั้งนายพีระ และน.ส.ดุริยา ก็ไม่มีการเมืองหนุนหลังแน่นอน”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี 2559 เป็นชาวมหาสารคาม เคยดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรม ศาสตร์ฝ่ายวิจัย  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนี้ มีผลงานด้านบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพันธกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการจาก สกว. เขียนบทความวิชาการ เอกสารการสอน ตําราด้านวิศวกรรม ศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากหลายสถาบันด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here