นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด(กศน.จังหวัด)ตราด เปิดเผยว่าสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ได้นำนโยบายของสำนักงาน กศน.ที่เน้นย้ำให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล

“จังหวัดตราดเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่งเข้าเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี โดยเป็นพื้นที่ฝนแปดแดดสี่ แต่ในความเป็นจริงวันนี้จังหวัดตราดมีฝนตกทุกเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตของประชาชน

โดยผลผลิตที่สำคัญของตราด คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง โดยเฉพาะมังคุดและลองกอง เมื่อออกดอกแล้วฝนตกจะทำให้ดอกร่วง ดังนั้น กศน.จังหวัดตราดจึงมอบนโยบายให้ครู กศน.ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนให้ประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนนำไปคิดปรับปรุงวิถีชีวิตและการทำงานของตนเอง ให้อยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในส่วนของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ”ผอ.กศน.จังหวัดตราด กล่าว.

 

  • 3
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here