เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ผอ.โรงเรียนดอนมดแดง นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะให้การต้อนรับ

น.ส.อุษณีย์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนดอนมดแดง และโรงเรียนปทุมวิทยากร ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จดีเด่น และเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ พ.ศ.2560 ในการนี้ สพฐ. ได้เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งคณะกรรมการ ด้านต่างๆ ได้มาศึกษาดูงาน สภาพจริงในทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ การบริหารจัดการ การบูรณาการจัดการเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน การมีส่วนร่วม จนถึงผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินงาน โดยทั้งสองโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนครบ 100% ร่วมกับการใช้โปรแกรม Thai Shcool Lunch จัดอาหารให้มีคุณค่าครบ 5 หมู่ และดูแลนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ

“ขอชื่นชมกับความสำเร็จของโรงเรียน คณะครู อาจารย์ทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาดูแลสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ส่งผลให้การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการเรียนรู้ ต่อการเจริญเติบโต ต่อสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการจัดการศึกษาต่อเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป”รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

  • 29
    Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here